Z judikatury
17. 8. 2017

Správce daně má povinnost průběžně zkoumat splnění podmínek pro zajištění

V případě, že správce daně vydá zajišťovací příkaz, nemělo by se jednat o nezvratný stav. K jeho ukončení může přispět sám daňový subjekt. Správce daně má současně povinnost průběžně zkoumat, zda jsou naplněny podmínky pro existenci zajišťovacího příkazu, a pokud tak nečiní, může se dočkat procesních konsekvencí.

Veronika Červenková
Martina Valachová

Zajišťovací příkaz jako instrument finanční správy slouží k zajištění nesplatné či ještě nestanovené daně. V poslední době je hojně využíván. A právě četnost jeho využití a délka trvání takového zajištění jsou terčem kritických komentářů ze strany daňových subjektů i odborné veřejnosti. Přestože správce daně ve jménu boje proti daňovým únikům dokáže ospravedlnit vysokou frekvenci uplatňování zajišťovacího příkazu, Nejvyšší správní soud (NSS) jeho přístup svojí rozhodovací praxí do jisté míry koriguje.

V nedávném rozsudku (sp. zn. 1 Afs 88/2017) k tomuto tématu NSS nejprve znovu připomněl, že zajišťovací příkaz je poměrně drastický institut. Může mít výrazný dopad na majetkovou sféru daňového subjektu a v některých případech má vliv i na jeho samotnou existenci. NSS se dále věnoval posouzení odůvodněnosti délky samotného zajištění. Uvedl, že dlouhá doba trvání zajištění daně sama o sobě nepostačuje pro závěr, že toto není opodstatněné. Trvání a případné ukončení zajištění se vždy odvíjí od konkrétních důvodů pro vydání zajišťovacího příkazu, konstatoval NSS. Daňový subjekt zasažený zajišťovacím příkazem má možnost správci daně prokázat, že důvody zajištění již netrvají, nebo jejich váha byla oslabena. V souvislosti s tím má správce daně povinnost zkoumat, zda jsou stále splněny zákonem stanovené podmínky pro existenci zajišťovacího příkazu. Významnou roli hraje také doložení vlivu na ekonomickou činnost daňového subjektu.

Vzhledem k fatálním důsledkům, které zajišťovací příkaz může mít, NSS uzavřel, že správce daně má povinnost po celou dobu trvání příkazu v pravidelných intervalech prověřovat, zda důvody pro zajištění stále trvají, a poté výsledek prověření zaznamenat do spisu. Jinými slovy: povinností správce daně je průběžně zkoumat, zda jsou stále naplněny zákonné podmínky pro vydání/existenci zajišťovacího příkazu. Pokud podmínky pro jeho vydání již netrvají, správce daně je povinen účinnost rozhodnutí o zajištění daně ukončit.

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign