Srpen přináší významné změny v regulaci pobytu cizinců v ČR

Novela zákona o pobytu cizinců má za sebou napínavý legislativní proces. Poslanecká sněmovna přehlasovala senátní veto a po podpisu prezidenta vyšla ve Sbírce zákonů. Účinná je od 2. srpna. Mění se pravidla vydávání průkazů, definice rodinných příslušníků a zavádí kritizovaný monopol na zdravotní pojištění cizinců.

Nejdiskutovanější změna plynoucí z poslaneckého pozměňovacího návrhu se týká zdravotního pojištění. Cizinci přijíždějící na dobu delší 90 dnů mají povinnost sjednat si komplexní komerční pojištění. Novela neumožňuje volbu, kde se pojistit – nejméně během následujících pěti let bude přípustné jen pojištění u Pojišťovny VZP, a.s. Diskutabilní změna narážející na pravidla hospodářské soutěže má být opodstatněna nutností vyloučit nespolehlivé pojistné zprostředkovatele a případy nedostatečného pojistného plnění. 

Novinkou je změna dokladů vydávaných cizincům, zejména třetizemcům. Těm se budou nově vydávat pouze doklady s biometrickými prvky. Pro držitele starších verzí průkazů novelizace znamená nutnost výměny u spádového pracoviště ministerstva vnitra. Stihnout ji musí do 3. srpna 2023. Naopak u dokladu vydávaného občanům EU se mění jen název – z „potvrzení o přechodném pobytu občana EU” se stává „osvědčení o registraci”, papírová podoba zůstává. Dříve vydaná potvrzení není potřeba měnit. 

Občané EU tak návštěvu úřadů absolvovat nemusí, přesto se změny dotknou i jich. Musí se připravit na to, že žádost o osvědčení o registraci je nově zpoplatněna. Poplatku budou nyní podléhat také žádosti o přechodný pobyt, prodloužení pobytové karty nebo průkazu o povolení k pobytu rodinných příslušníků občanů EU a také žádosti o trvalý pobyt občanů EU i jejich rodinných příslušníků. 

Významnou změnou je úprava letité definice rodinných příslušníků občanů EU. Nově se bude rozlišovat mezi tzv. blízkými (např. manžel) a vzdálenými rodinnými příslušníky (např. partner). Pro vzdálené rodinné příslušníky budou platit přísnější pravidla – k žádosti o povolení pobytu v České republice budou muset kromě obvyklých náležitostí dokládat i potvrzení o úhrnném měsíčním příjmu rodiny po sloučení a doklad o cestovním zdravotním pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče na celou dobu pobytu. 

Novela také reaguje na brexit a výstupovou dohodu. Jednak zavádí speciální kategorii rodinných příslušníků občana Spojeného království, současně Britům ukládá povinnost výměny dokladů. Původní potvrzení o přechodném pobytu občana EU nebo doklad prokazující trvalý pobyt musí do konce srpna následujícího roku vyměnit za nové biometrické průkazy. 

Sdílet článek