Zpět na výpis

Štít soukromí padl, standardní smluvní doložky prozatím odolávají

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) zrušil štít soukromí, na jehož základě bylo možné předávat osobní údaje do USA. S výhradami ponechal v platnosti standardní smluvní doložky. Otázkou nyní je, zda předávání osobních údajů do třetích zemí na jejich základě v praxi obstojí.

Maxmilian Schrems předchozí stížností na zpracovávání jeho osobních údajů Facebookem dosáhl zrušení koncepce tzv. bezpečného přístavu. Jeho nynější stížnost vedla k přezkoumání navazujícího nástroje, na jehož základě probíhalo předávání osobních údajů do USA, tzv. štítu soukromí, a zároveň i platnosti předávání osobních údajů na základě standardních smluvních doložek. 

Podle SDEU vnitrostátní právní předpisy USA upravující přístup a používání osobních údajů předávaných z EU do USA neposkytují dostatečnou ochranu, která by měla být v zásadě rovnocenná ochraně unijní. Štít soukromí tedy nelze nadále používat. Naproti tomu možnost využít pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích text standardních smluvních doložek (teoreticky) zůstává. Jak ovšem SDEU zdůraznil, jejich použití vyžaduje splnění určitých povinností ze strany vývozce osobních údajů a jejich příjemce. Ti musí předem dostatečně ověřit, že v příslušné třetí zemi bude dodržena odpovídající úroveň ochrany. Pokud navíc příjemce nebude schopen zajistit dodržování standardních doložek, musí neprodleně informovat vývozce, který je povinen předávání okamžitě pozastavit. 

Vzhledem k výhradám, které SDEU uvedl ve vztahu k nakládání s osobními údaji ze strany amerických úřadů, je nyní otázkou, zda jde v případě USA standardní smluvní doložky skutečně využít. Například úřad berlínského Komisaře pro ochranu osobních údajů už v podstatě vyzval správce údajů, aby od jejich předávání do USA ustoupili a preferovali čistě evropské řešení.  

Pro využití standardních smluvní doložek je tedy nezbytná důkladná analýza právního řádu přijímacího státu a bedlivé posouzení konkrétní situace. Očekávat se dá i budoucí revize jejich znění Evropskou komisí.