Nové vymezení relevantního trhu v soutěžním právu

Evropská komise přijala poprvé od roku 1997 nové sdělení o definici relevantního trhu. Definice hraje zásadní roli při posuzování kartelových dohod, spojování podniků a v dalších oblastech soutěž

Změny v soutěžním právu: ÚOHS může využívat policejní odposlechy

Dne 29. července 2023 nabyla účinnosti novela zákona o ochraně hospodářské soutěže (ZOHS). Významně posiluje pravomoci Úřadu pro ochranu hospodářské

Vývoj soutěžního práva v uplynulém roce – rozhodovací praxe ÚOHS (II)

Přinášíme shrnutí rozhodovací praxe ÚOHS v jednotlivých oblastech včetně souvisejících statistik. Zaměřujeme se také na úspěšnost soutěžitelů v rámci rozhodování předsedy ÚOHS v řízení o…

Vývoj soutěžního práva v uplynulém roce a jeho vliv na současnost (I)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zveřejnil výroční zprávu za rok 2020, v níž se mimo jiné zabýval legislativním vývojem a rozhodovací praxí v oblasti práva hospodářské

Vláda získá možnost zakázat některé zahraniční investice

V rekordním čase přijaté nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452, které stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Unie, vstoupilo v platnost 10. dubna 2019. V návaznosti na něj předložilo ministerstvo…

Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva bude snazší

Nový zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže úspěšně prošel legislativním procesem. Má usnadnit především soukromoprávní vymáhání náhrady škody vzniklé porušením hospodářské …