Uplatňování DPH u tankovacích karet ovlivní rozsudky SDEU

Transakce s tankovacími kartami fungují napříč Evropou. Zavedení nových opatření pouze v některé ze členských zemí by mohlo způsobit komplikace. Proto se většina států EU zatím zdráhá v plné šíři aplikovat rozsudek Soudního dvora Evropské unie (SDEU) ve věci Vega International (C235/18) a Auto Lease Holland (C185/01).

Generální finanční ředitelství (GFŘ) připravuje návrh informace k uplatňování DPH u tankovacích karet, která by měla objasnit, jak závěry rozsudků zavést do správní praxe v Česku. K informaci se mohla vyjádřit a podat připomínky i odborná veřejnost.

Podle expertů byly situace v obou rozsudcích specifické a nedají se automaticky vztáhnout na všechny existující obchodní modely. Rozsudky neřeší otázku petrolejářských společností coby vydavatelů palivových karet, ale společností nacházejících se dále v dodavatelsko-odběratelském řetězci a vystupujících jako objednatelé karet, což je v praxi pozice zcela odlišná.

V současné době probíhá kompletace připomínek a jejich analýza. Poté by se měly s dotčenými subjekty projednat, a to v druhé polovině února či v březnu. GFŘ předběžně počítá s odložením účinnosti informace a poskytnutím dostatečné doby na případnou úpravu systému (bude-li nezbytná). Původně avizovaný termín platnosti 1. dubna 2020 se tedy v tuto chvíli jeví jako nereálný.

Do problematiky tankovacích karet se v rámci Komory daňových poradců aktivně zapojujeme a podrobně ji sledujeme.

Sdílet článek