Zpět na výpis

Zadržování nesporné části nadměrného odpočtu je protiústavní

Ústavní soud v nálezu z minulého týdne zvrátil negativní postoj Nejvyššího správního soudu k částečnému vracení nesporné části nadměrného odpočtu. Pokud jsou zadržovány též nesporné části nadměrného odpočtu, jde podle něj o protiústavní zásah do vlastnického práva. Správce daně je povinen ve prospěch daňového subjektu o nesporné části nadměrného odpočtu rozhodnout.

Zadržování vysokých nadměrných odpočtů na DPH kvůli několika sporným fakturám způsobilo vrásky a problémy s cashflow nejednomu daňovému subjektu. Finanční správa se bránila, že daňový řád jí nedává jinou možnost. To odmítl Krajský soud v Ostravě a uložil finančnímu úřadu vydat částečný platební výměr. Oproti tomu Nejvyšší správní soud dal za pravdu finanční správě. Daňový řád dle jeho závěrů neumožňuje správci daně částečný platební výměr vydat, a to ani na žádost.

Ústavní soud, který v daňových věcech zastává obvykle zdrženlivý přístup, tentokrát zakročil. Jednoznačně dovodil, že zadržování nesporné části nadměrného odpočtu ve výši několika desítek milionů korun je protiústavním zásahem do vlastnického práva. S rozhodnutím přitom nečekal na posouzení podobné otázky optikou evropského práva ze strany Soudního dvora Evropské unie, který předběžnou otázku obdržel již v květnu loňského roku. Otázku ústavnosti lze totiž oddělit od otázky intepretace unijního práva.

Na rozdíl od Nejvyššího správního soudu spatřuje Ústavní soud cestu k vydání částečného platebního výměru v samotném daňovém řádu. Ten umožňuje posuzovat daň buď ve vztahu k období, nebo ve vztahu k jednotlivým skutečnostem. Přestože daňový řád výslovně neuvádí možnost vydat částečný platební výměr, dle Ústavního soudu tomu nic nebrání. Částečný platební výměr je přitom jediná ústavně konformní možnost správce daně, jak podobné situace řešit. Jedním dechem soud dodává, že částečný platební výměr je možné vydat pouze ve prospěch daňového subjektu, nikoli v jeho neprospěch.