Jak rychle vrátí finanční úřad přeplatek či nadměrný odpočet?

Dodržovat lhůty musí nejen daňový subjekt, ale i správce daně. Jaké lhůty platí pro finanční úřad v případě, že vrací daňovému subjektu finanční prostředky? Čeho se může daňový subjekt dožadovat v případě, že správce daně lhůtu nedodrží? Přinášíme…

Vracení nesporné části nadměrného odpočtu posvětil i SDEU

Soudní dvůr Evropské Unie (SDEU) v české kauze potvrdil, že unijní právo nebrání vrácení nesporné části zadržovaného odpočtu za splnění určitých podmínek. Záloha na odpočet daně, se…

Novela daňového řádu znovu na scéně

Poslanecká sněmovna neschválila žádnou z možných verzí připravované novely daňového řádu, která tak byla smetena ze stolu. Ministerstvo financí přišlo během týdne s novým návrhem, který vznikl na půdorysu toho původního. Byly ovšem zapracovány mnohé…

Výše úroků ze zadržovaných nadměrných odpočtů po 1. lednu 2015 – díl první

Problematika kompenzace za nepřiměřeně dlouhé prověřování nadměrných odpočtů se opět dostala před Nejvyšší správní soud. Tentokrát se řešila výše úroků za období po 1. lednu 2015, kdy začal platit jednoprocentní úrok z daňového odpočtu. Podle soudu…

Zadržování nesporné části nadměrného odpočtu je protiústavní

Ústavní soud v nálezu z minulého týdne zvrátil negativní postoj Nejvyššího správního soudu k částečnému vracení nesporné části nadměrného odpočtu. Pokud jsou zadržovány též nesporné části nadměrného odpočtu, jde podle něj o protiústavní zásah do…

Rozhodnutí NSS: „za chyby se platí“ nadměrný odpočet nevyjímaje

Nejvyšší správní soud (NSS) pokračuje v nastoleném trendu ochrany daňových poplatníků před nezákonným či nesprávným postupem finanční správy. V nedávném rozsudku 1 Afs 28/2018 přiznal úrok z neoprávněného jednání správce daně ve výši 14 % (plus repo…

Úroky ze zadržovaných nadměrných odpočtů opět před Soudním dvorem Evropské unie

Soudní dvůr Evropské unie ve svém dalším rozhodnutí potvrdil názor, že finanční správa by měla nadměrný odpočet vracet v přiměřené lhůtě. Pokud tomu tak není, měla by daňovému subjektu…