Změny AML se blíží do finále

Přestože lhůta pro implementaci IV. a V. AML směrnice už uplynula, Česká republika dosud nepřijala adekvátní prováděcí předpisy. Z tohoto důvodu nyní čelíme ze strany Evropské komise řízení pro porušení povinností. Oba návrhy zákonů by se proto měly urychleně přijmout. Nový zákon o evidenci skutečných majitelů a zásadní novela AML zákona a souvisejících předpisů míří teprve do druhého, resp. třetího čtení v Poslanecké sněmovně.

První návrh přináší výrazné změny AML zákona. Jedná se zejména o rozšíření okruhu povinných osob, změnu procesu identifikace a kontroly klienta, reformu správního trestání, úpravu působnosti a pravomoci dozorčích orgánů a změnu údajů shromažďovaných v centrální evidenci účtů. 

Do samostatného zákona se přesune evidence skutečných majitelů, aby lépe vyhovovala unijním požadavkům. Úprava je dosud roztříštěna mezi AML zákon a zákon o veřejných rejstřících. Nový zákon přináší kromě jiného zveřejnění některých údajů o skutečných majitelích a zavedení citelných sankcí za nesplnění určitých povinností pro zápis do evidence. Podstatné změny dozná také definice skutečného majitele a detailnější úprava některých dosud problematických otázek. 

Z důvodu zmíněných sankcí, které povinným osobám při neplnění povinností dle AML zákona hrozí (informace najdete v tomto článku), doporučujeme prověřit aktuálnost nastavení vnitřních procesů kontroly klientů, a to nejen v návaznosti na zmíněné legislativní novinky, ale i stanoviska správních orgánů. Například Finanční analytický úřad v nedávné době blíže upravil pravidla pro provádění identifikace nezletilých. 

Novely se dotknou i úpravy svěřenských fondů, u kterých se určení skutečného majitele má dle navrhovaného zákona lišit od současné koncepce.  

Rádi vám poradíme, na co si dát při přechodu na novou právní úpravu pozor a v jaké lhůtě uvést do souladu s novými předpisy údaje aktuálně zapisované do evidence skutečných majitelů. 

Sdílet článek