NSS posvětil milionovou pokutu za švarcsystém

Nejvyšší správní soud (NSS) se v rozsudku z června tohoto roku znovu zabýval problematikou tzv. švarcsystému. Shledal, že milionovou pokutu za umožnění výkonu nelegální práce uložila inspekce práce oprávněně. Rozhodnutí by mělo být varováním zejména…

SDEU: Plný nárok na odpočet lze uplatnit i u výdajů, ze kterých má prospěch třetí…

V případu C-405/19 Vos Aannemingen Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodoval o tom, zda je možné uplatnit plný nárok na odpočet z výdajů, ze kterých má prospěch třetí osoba, a kdy se prospěch z těchto výdajů považuje za vedlejší.

SDEU rozhodoval o úpravě odpočtů u investičního majetku

Jak je to s úpravou odpočtu u investičního majetku, pokud se změní rozsah jeho použití? A co v případě, že k použití ještě nedošlo a změní se „jen“ původní záměr? I těmito otázkami se zabýval Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v jednom ze svých…

Přístup Francie k regulaci krátkodobých pronájmů schválil i SDEU

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) posvětil ustanovení francouzského práva, které v určitých lokalitách vyžaduje předchozí povolení krátkodobého nájmu místními úřady, typicky u nájmů zprostředkovávaných skrze digitální platformy.

NSS: V praxi existuje více ospravedlnitelných důvodů pro prominutí sankcí, než uvádí…

Nejvyšší správní soud (NSS) ve svém nedávném rozhodnutí uvedl, že při výkladu ospravedlnitelných důvodů pro prominutí pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu musí správní orgány zkoumat konkrétní okolnosti každého jednotlivého případu. Pokud výčet…

Přelomový judikát: za nesprávné převodní ceny mírnější sankce pro pobídkové…

Nejvyšší správní soud (NSS) vydal průlomový rozsudek pro nositele investičních pobídek v rámci starších režimů. Potvrdil, že nesplnění podmínky nezvýšení základu pro výpočet slevy o obchodní operace mezi spojenými osobami nevede k úplné ztrátě…

NSS ke lhůtě pro opravu výše DPH a k odvolání proti konkludentnímu vyměření daně

Nejvyšší správní soud (NSS) ve svém nedávném rozsudku konstatoval, že opravu výše DPH je možné provést ve lhůtě tří let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň. Uvedl také, že není možné se odvolat proti konkludentnímu…

NSS: Doložení provádění výzkumných a vývojových aktivit je zásadní pro uplatnění…

V případě prokazování vývojové činnosti pro účely uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj musí být dle Nejvyššího správního soudu (NSS) z poskytnutých důkazních prostředků zřejmé, jak byly stávající poznatky nebo dovednosti systematicky…

Lze uplatnit nárok na odpočet DPH u vynucené investice?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se v případu Mitteldeutsche Harstein-Industrie AG (C-528/19) zabýval otázkou, zda je možné uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu z prací provedených ve prospěch obce na obecní komunikaci a zda vybudování obecní…

Nejvyšší soud: Mzda za stejnou práci v Praze i regionech musí být stejná

Nejvyšší soud rozhodl, že řidič v Olomouci má u stejného zaměstnavatele nárok na tutéž výši mzdy jako řidič na téže pracovní pozici v Praze. Podle Nejvyššího soudu totiž vnější sociální a ekonomické podmínky, jako např. trh práce nebo životní…

Lze opravit základ daně u pohledávek nepřihlášených do insolvenčního řízení?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu SCT (C-146/19) rozhodl, že věřitel může provést opravu základu DPH u pohledávky nepřihlášené do insolvenčního řízení, pokud prokáže, že by byla nevymahatelná i v případě, že by ji do insolvenčního řízení…

Italský Nejvyšší soud rovněž uplatnil zásadu skutečného vlastnictví a zákaz zneužití…

Italský Nejvyšší soud ve svém červencovém rozhodnutí uplatnil zásady přijaté Soudním dvorem EU (SDEU) v dánských případech, které objasňují určité předpoklady pro uplatnění osvobození od srážkové daně podle směrnice EU o společném systému zdanění…