Z judikatury

NSS: reklamní služby a nárok na odpočet DPH

V rozsudku 8 Afs 111/2022–36 posuzoval Nejvyšší správní soud, do jaké míry daňový subjekt unesl své důkazní břemeno v případě přijatých reklamních služeb, které měly být realizovány v rámci motocyklových závodů, mj. i na dresu závodníka, který z…

NSS podpořil inspekci práce v jednodušších kontrolách nelegálního outsourcingu

Zastřené zprostředkování zaměstnání, tedy pronajímání pracovní síly bez licence agentury práce, je nejskloňovanějším pracovněprávním přestupkem poslední doby. Je poměrně nový, oběma zúčastněným stranám – pseudo agentuře i objednateli pracovníků –…

NSS: Společenské akce pro klienty nejsou daňově uznatelné

Společnost uspořádala setkání s klienty při příležitosti oslavy výročí svého vzniku s doprovodným programem nazvaným „20 let – akce pro klienty – společenské setkání – prioritou je relaxovat, užívat si a zkoušet zajímavé aktivity“. Nejvyšší správní…

Změna obchodního modelu pohledem převodních cen

Nejvyšší správní soud (NSS) zkoumal, zda správce daně správně stanovil referenční cenu u poskytování služeb mezi spojenými osobami při změně obchodního modelu. Za pravdu dal daňovému subjektu.

SDEU: Oprava odpočtů DPH u vyřazeného zboží

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodl ve věci úprav odpočtu u vyřazeného zboží, které nadále již nebylo vhodné k dalšímu použití z důvodu opotřebení, vad a zastaralosti. Daňový subjekt obhájil neprovedení úpravy odpočtu DPH u vyřazeného zboží,…

SDEU k režimu DPH u dodání elektřiny na dobíjecí stanici

Soudní dvůr Evropské unie v aktuálním rozsudku konstatoval, že dobíjení elektrických vozidel a poskytování souvisejících služeb tvoří komplexní plnění spočívající v dodání zboží.

NSS ke službám přijatým ze skupiny

Nejvyšší správní soud v rozsudku 10 Afs 93/2021–69 rozhodoval o daňové uznatelnosti nákladů, které společnost vynaložila na služby poskytované skupinou. Podle správce daně společnost nedoložila, jaké služby od skupiny obdržela, kdo konkrétně je…

Použití režimu přenesení daňové povinnosti u dodávek movitých věcí při poskytnutí…

Nejvyšší správní soud rozhodoval o správnosti použití režimu přenesení daňové povinnosti u modernizace mlékárny, kdy součástí byly i dodávky movitých věcí, které s mlékárnou funkčně souvisejí. Jádrem sporu byla otázka, zda lze na dodané movité věci…

NSS k výpočtu krátícího koeficientu u prodeje pozemku

Nejvyšší správní soud se zabýval případem vyloučení prodeje pozemku z výpočtu krátícího koeficientu. Daňový subjekt prodával pozemky, které považoval za dlouhodobý majetek a také tak o nich účtoval. Správce daně byl však názoru, že se jedná o…

SDEU k režimu DPH při prodeji nemovitosti

SDEU upřesnil v rozsudku C-239/22, že kritérium prvního obydlení odpovídá kritériu prvního užití nemovitosti jejím vlastníkem nebo nájemcem. Uplatnění DPH při prodeji nemovitosti pak závisí na tom, zda prodej nemovitosti generuje přidanou hodnotu.

Reklamní služby pod drobnohledem: příklady z nedávné judikatury

Prověřování daňové uznatelnosti nákladů na reklamní služby je u správců daně při kontrolách stále velmi populární. Přinášíme proto judikaturu z poslední doby, která by poplatníkům mohla naznačit, jaké dokumenty pro případnou kontrolu ze strany…

NSS k odpočtu DPH: kdo má právo nakládat se zbožím jako vlastník

Nejvyšší správní soud rozhodoval v případu nákupu a následného prodeje zboží, které zůstalo na skladě dodavatele zajišťujícího jeho další prodej na základě zmocnění. Jádrem sporu bylo, zda daňový subjekt získal právo nakládat se zbožím jako vlastník…