Zpět na výpis

Lafatova penalta finančnímu úřadu

Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí nižších instancí ohledně zdanění příjmů fotbalisty Davida Lafaty. Ten tak uspěl se svou argumentací, že v případě profesionálního fotbalisty může jít o činnost prováděnou živnostenským způsobem, a tedy daněnou za použití příslušného (a výhodnějšího) daňového paušálu.

Krajský soud v Českých Budějovicích v této věci loni rozhodl, že fotbalista může danit své příjmy jako osoba samostatně výdělečně činná. Jde ale o nezávislé povolání daněné 40% paušálem a nikoli, jak tvrdil právě Lafata, o živnostenské podnikání s výdajovým paušálem ve výši 60 %. Soud se opíral především o své hodnocení kritéria samostatnosti, které v případě fotbalisty působícího v jediném klubu nebylo splněno.

Po tomto nepříznivém rozsudku podal fotbalista kasační stížnost. Opět argumentoval diskriminací kolektivních sportovců, protože sportovci provozující individuální sporty své příjmy běžně daní jako živnostenské. Dále upozornil na skutečnost, že správce daně nikdy nezpochybnil jeho účtování daně z přidané hodnoty, pro které je výkon samostatné ekonomické činnosti nezbytným předpokladem.

Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí nejprve navázal na svá předchozí rozhodnutí. V těch se vyjádřil, že provozování profesionálního sportu je činnost natolik neujasněná a právně nezakotvená, a může být proto provozována formou pracovní smlouvy i samostatně výdělečné činnosti. NSS detailně rozebíral jednotlivé aspekty podnikání. Dospěl k závěru, že ač je samostatnost činnosti profesionálního fotbalisty do jisté míry omezena, stále se v některých aspektech silně vymyká závislé práci dle zákoníku práce. Podobně i provozování činnosti vlastním jménem a na vlastní odpovědnost není dle soudu v daném případě naplněno v „čisté“ podobě. Právní úprava však umožňuje výkon činnosti sportovce živnostenským způsobem, k čemuž dotyčný obdržel řádné živnostenské oprávnění. Proto není namístě nutit daňový subjekt, aby zvolil způsob podnikání finančně výhodnější pro stát. NSS potvrdil i Lafatovu argumentaci registrace k DPH. Podle názoru soudu se správce daně implicitně vyjádřil, že i taková osoba provádí svou činnost samostatně, vlastním jménem, na svůj účet a odpovědnost.

Po zrušení rozsudku nižšího soudu a předchozích rozhodnutí správce daně se věc vrací Odvolacímu finančnímu ředitelství. Finanční správa už mezitím vydala stanovisko a přizpůsobí tomuto rozsudku svoji praxi při zdaňování kolektivních sportovců. Dotčení sportovci živnostníci mohou své nároky uplatnit formou dodatečného daňového přiznání.