Pravidla zaměstnávání cizinců se v červenci opět měnila

V závislosti na vývoji epidemiologické situace v Česku i ve světě přistupuje ministerstvo zdravotnictví k pravidelným aktualizacím ochranných opatření, která regulují vstup cizinců na naše území. V červenci již vyšla dvě nová ochranná opatření, která částečně změnila přístup k překračování hranic. Nejnovější ochranné opatření vešlo v platnost 20. července 2020. Jaké jsou tedy nejdůležitější červencové změny a jak se dotknou zaměstnávání cizinců?

Obavy o věrohodnost výsledků některých zahraničních testů na Covid-19 vedly ministerstvo ke zrušení podmínky přijíždět do Česka s potvrzením o negativním testu na koronavirus starém nejdéle čtyři dny. Nově se cizinec v zahraničí testovat nemusí, je však povinen podstoupit test po svém příjezdu do Česka a výsledek doručit krajské hygienické stanici do 72 hodin od vstupu na naše území, případně nastoupit do karantény. 

Od 15. června začal pro vstup jednotlivých cizinců do České republiky platit tzv. semafor, o kterém jsme informovali zde. Tento semafor je potřeba odlišovat od semaforu pro české regiony, který představil ministr zdravotnictví 27. července a který rozlišuje míru rizika nákazy v jednotlivých českých krajích a okresech. Vyhlášením červencových ochranných opatření prošel semafor pro vstup cizinců proměnou. Seznam zde zahrnutých států již neobsahuje pouze evropské země. Nově také nejsou země rozčleněny na tři kategorie (barvy) dle rizika nákazy (červená, oranžová a zelená), ale pouze na dvě:  

  • Země s vysokým rizikem (červená) – Češi i cizinci, kteří se v těchto zemích zdržovali alespoň 12 hodin v posledních 14 dnech, musí při svém příjezdu do Česka podstoupit test na koronavirus. Nadále platí, že vstup cizinců přijíždějících z těchto zemí je podmíněn držením českého pobytového oprávnění (např. dlouhodobého víza), případně splněním podmínek některé ze specifických výjimek.
  • Země s nízkým rizikem (zelená) – Češi a cizinci, kteří z těchto zemí cestují do Česka, nemusí podstupovat test na koronavirus. Ochranné opatření z 20. července nicméně zavádí zvláštní podkategorii zemí s přísnějším režimem (aktuálně Bulharsko, Lucembursko, Švédsko, Portugalsko, Rumunsko a Thajsko). Pracovníci z těchto zemí nemohou nastoupit do zaměstnání, pokud svému českému zaměstnavateli nepředloží negativní test na koronavirus.

Poslední zásadní novinkou je pak usnadnění situace skupině občanů třetích zemí, kteří jsou druhy/družkami českých a unijních občanů a které epidemie koronaviru odloučila. Dřívější pravidla totiž umožňovala příjezd pouze těm rodinným příslušníkům, jejichž vztah k cizinci byl považován za jednoznačně prokazatelný (primárně manželé / manželky a děti). Nově je tomuto cizinci umožněn vstup do Česka, má-li čestné prohlášení partnera o existenci vzájemného vztahu a jeho záruku za zajištění ubytování a zdravotní péče.

 

Sdílet článek