Zpět na výpis

Připravte se na evropskou legislativu v oblasti pracovních podmínek

Není novinkou, že Česká republika je v prodlení s implementací hned několika evropských předpisů. Zaměstnavatelé by měli věnovat pozornost zejména směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, u nichž uplynula lhůta pro implementaci 1. a 2. srpna 2022. 

Směrnice zavádí například povinnost zaměstnavatelů dopředu rozvrhovat práci „dohodářům“, nárok na otcovskou dovolenou v délce 10 pracovních dní, možnost rodičů s dětmi do osmi let a pečujících osob požadovat po zaměstnavateli home office nebo návrat k delší pracovní době po dřívější změně na kratší pracovní dobu.

Následkem marného uplynutí implementační lhůty může být přímý účinek směrnic. Musíme tedy doufat, že zákonodárce zajistí transpozici směrnic v dohledné době. MPSV na transpoziční novele již pracuje. Přestože termín, kdy k transpozici směrnic dojde, není znám, doporučujme řídit se heslem štěstí přeje připraveným a provést revizi interní pracovněprávní dokumentace již nyní. 

V této souvislosti upozorňujeme také na novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, která vyšla ve Sbírce zákonů 22. července a má podpořit rozšíření zkrácených pracovních úvazků u určitého typu zaměstnanců, např. rodičů malých dětí, starších zaměstnanců nebo naopak absolventů.