Další liberační balíček promíjí úroky z prodlení u vybraných daní a některé správní poplatky

Ministerstvo financí promíjí úrok z prodlení u DPH a silniční daně subjektům ve vybraných odvětvích a úroky z prodlení a úroky z posečkané částky v případech, kdy bylo subjektům povoleno posečkání úhrady daně nebo její úhrady na splátky z důvodů…

Rozšíření liberačního balíčku i na maloobchod a poskytování služeb v provozovnách

Ministerstvo financí vydalo další liberační balíček, kterým se rozšiřuje prominutí zálohy na silniční daň, na daň z příjmů a úroků z prodlení z DPH i na podnikatele v maloobchodním…

Další liberační balíček promíjí platby některých záloh

Ministerstvo financí přijalo další liberační balíček, který je zaměřen na odložení vybraných daňových povinností podnikatelů nejvíce zasažených posledními opatřením vlády. Subjektům ve…

Liberační balíček III odkládá podání vybraných přiznání a plateb daní

Ministerstvo financí zveřejnilo ve Finančním zpravodaji č. 9 třetí liberační balíček, kterým plošně promíjí vybrané daně, příslušenství a pokuty ve vymezených situacích. Mimo jiné dojde k…

Daňové liberační balíčky – praktická doporučení

Vyznat se v záplavě postupně zveřejňovaných daňových opatření v souvislosti s koronavirem může být složité. Přinášíme praktická doporučení pro společnosti dle jednotlivých oblastí.

COVID-19: balíček daňových opatření II

Ministerstvo financí vydalo 24. března ve Finančním zpravodaji 5/2020 další opatření ke zmírnění dopadů nákazy COVID-19 (Liberační balíček II). Některá z nich musí mít formu zákona a…