Jak na svědky v rámci daňové kontroly?

Svědecká výpověď je vedle dokumentace jedním z nejčastějších a nejdůležitějších důkazních prostředků. Pokud správce daně neoprávněně odmítne svědka vyslechnout, může to mít za následek až…

Rozšířená informační povinnost vůči správci daně v Senátu

Poslanecká sněmovna schválila na samém začátku jara novelu daňového řádu, která rozšiřuje informační povinnost vůči správci daně z finančních institucí také na advokáty a daňové poradce.…

NSS nastavuje hranice v boji proti podvodům na DPH

Daňová správa požaduje téměř detektivní prověřování dodavatelů za účelem zachování nároku na odpočet DPH, a to v případě, kdy je plnění zasaženo podvodem na DPH. K tomu může dojít téměř kdekoli v řetězci. Nejvyšší správní soud (NSS) nyní těmto…

„Nová“ pravidla pro ručení za DPH dle NSS

Nejvyšší správní soud (NSS) upřesňuje podmínky pro ručení příjemce zdanitelného plnění za DPH neodvedenou dodavatelem. Samotná platba na zahraniční účet nemůže automaticky založit ručitelský závazek.

První Country-by-Country reporty jsou odevzdané, a co bude dál?

První vlna Country-by-Country Reportingu (CbCR) je za námi. Každá skupina, která měla povinnost zprávu podat, musela poskytnout ve zvláštním formuláři vybrané finanční a nefinančních údaje za celou skupinu v rozdělení dle jednotlivých jurisdikcí.

Úroky z úroků podle NSS? Ano, ale jen někdy

Nejvyšší správní soud („NSS“) se v poslední době hned dvakrát zabýval možností přiznat daňovému subjektu úroky z úroků, které správce daně odmítal dlouhodobě přiznat a vyplatit. Dozajista…

Svítá přeshraničně obchodujícím poplatníkům na lepší zítřky?

Nejvyšší správní soud se v nedávném rozhodnutí zastal poplatníka, který uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu, tedy transakci osvobozenou od daně z přidané hodnoty s nárokem…

Country-by-Country Reporting – nejčastější chyby první fáze

V průběhu roku 2017 jsme několikrát informovali o novele zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Přináší s sebou tzv. Country by Country Reporting (CbCR) neboli povinnost podat zprávu podle zemí, tj. oznámení. Důležitým datem první fáze…

Dodání zboží z EU do konsignačního skladu v Německu nemusí pro dodavatele nutně znamenat povinnost registrace k DPH

Až doposud považovaly německé finanční úřady dodání zboží ze zemí EU do konsignačního skladu v Německu za přemístění vlastního zboží. Dodavatel byl nucen se z tohoto titulu v Německu registrovat k DPH. Ke dni fyzického odebrání zboží z konsignačního…

NSS: Technické zhodnocení a realizace reklamy opět na pořadu dne

Nejvyšší správní soud (NSS) v nedávném rozsudku znovu posuzoval opravu versus technické zhodnocení a uplatnění souvisejících odpisů správcem daně v průběhu daňové kontroly. Dále se…

NSS: daňová uznatelnost nákladu vyžaduje prokázání dodavatele

Nejvyšší správní soud (NSS) ve svých dvou nedávno vydaných rozhodnutích znovu uzavřel, že právnická osoba, která uplatňuje výdaj jako tzv. daňově uznatelný, musí prokázat skutečné okolnosti jeho vzniku, včetně konkretizace osoby dodavatele.

Prokazování služeb ve skupině a stanovení převodní ceny

Téměř každá nadnárodní skupina podniků zajišťuje část svých aktivit centrálně a tyto sdílené služby fakturuje provozním společnostem ve skupině. Mnohdy se jedná o významné částky. Není proto divu, že se správci