Tipy a triky

Jaké jsou další možnosti obrany v daňovém řízení?

V předchozích článcích jsme popsali standardní cestu, jakou se bránit proti rozhodnutí správce daně, s nímž se daňový subjekt neztotožnil. Český právní řád nabízí také další možnosti, jak napravit nesprávná rozhodnutí správce daně. V daňovém řádu…

Nejvyšší správní soud jako poslední instance

Nejvyšší správní soud, ke kterému může daňový subjekt podat kasační stížnost, představuje v zásadě poslední instanci věcného přezkumu rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství, poté co se daňový subjekt bránil neúspěšně před krajským soudem. Nad…

Jak vypadá soudní řízení po rozhodnutí o odvolání

Jak daňový spor pokračuje po skončení odvolacího řízení a co čekat, pokud podáte žalobu proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství? Přiblížíme, jak konkrétně může průběh soudního řízení vypadat.

Jak můžete zvrátit rozhodnutí finanční správy?

Odvolací finanční ředitelství zamítlo vaše odvolání a vy s rozhodnutím nesouhlasíte. Jak se takovému rozhodnutí můžete dále bránit? Vyplatí se vůbec pokračovat ve sporu s finanční správou? Na tyto a další otázky se dnes zaměříme.

Jak se bránit v daňovém řízení, když správce daně dělá mrtvého brouka?

Správce daně by měl v souladu se zásadou rychlosti řízení a procesní ekonomie postupovat bez zbytečných průtahů. Nicméně, ne vždy se tak děje. Proto se v dalším článku z rubriky Tipy a triky zaměřujeme na otázku, jak se proti nečinnosti správce daně…

Jak dlouho může trvat odvolací řízení?

Správce daně doměřil daň a vy s tím nesouhlasíte. Podáváte proto odvolání a doufáte, že se brzy dočkáte nápravy. Jak dlouho bude trvat, než odvolací orgán případ posoudí? Existují nějaké lhůty, které musí odvolací orgán dodržet? V rubrice Tipy a…

Jak rychle vrátí finanční úřad přeplatek či nadměrný odpočet?

Dodržovat lhůty musí nejen daňový subjekt, ale i správce daně. Jaké lhůty platí pro finanční úřad v případě, že vrací daňovému subjektu finanční prostředky? Čeho se může daňový subjekt dožadovat v případě, že správce daně lhůtu nedodrží? Přinášíme…

Prominutí příslušenství daně a posečkání – jaké platí lhůty?

Prominutí úroků z prodlení, penále, úroků z posečkání i samotné posečkání daně nabízí zajímavé možnosti, kterými můžete zmírnit negativní dopady doměření daně. Jaké pro jednotlivé žádosti platí lhůty? A do kdy o nich musí finanční úřad rozhodnout?

I finanční úřad musí dodržovat lhůty

Lhůty si musí hlídat nejen daňové subjekty, ale i správce daně. Tzv. propadné lhůty jsou lhůty, po jejichž uplynutí již není možné úkon učinit. Rozhodnutí vydaná správcem daně po jejich uplynutí jsou nezákonná. Lhůty, jejichž nedodržením se správce…

Úrok z prodlení: jak vzniká a jak ho snížit

Na konci června Česká národní banka znovu zvedla repo sazbu, tentokrát na 7 % p. a. To významně ovlivňuje i výši úroků podle daňového řádu. Úrok z prodlení se od 1. července 2022 počítá sazbou 15 % ročně. Rostou tak náklady související s opožděnou…

Jak prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání po uplynutí řádné lhůty?

Základní lhůty pro podání přiznání k dani z příjmu za kalendářní rok 2021 již uběhly 1. dubna v případě tříměsíční lhůty, resp. 2. května v případě lhůty čtyřměsíční, které platí při elektronickém podání daňového přiznání. Poslední zákonná…

Konec daňové kontroly a co dál?

Proces daňové kontroly bývá někdy dlouhý, ale i sebedelší přezkoumávání jednou skončí. Podívejme se na to, jak ukončení kontroly probíhá, kdy je doměřená daň splatná, jak se proti závěrům kontroly bránit a na co dalšího nezapomenout.