Tipy a triky

Jak prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání po uplynutí řádné lhůty?

Základní lhůty pro podání přiznání k dani z příjmu za kalendářní rok 2021 již uběhly 1. dubna v případě tříměsíční lhůty, resp. 2. května v případě lhůty čtyřměsíční, které platí při elektronickém podání daňového přiznání. Poslední zákonná…

Konec daňové kontroly a co dál?

Proces daňové kontroly bývá někdy dlouhý, ale i sebedelší přezkoumávání jednou skončí. Podívejme se na to, jak ukončení kontroly probíhá, kdy je doměřená daň splatná, jak se proti závěrům kontroly bránit a na co dalšího nezapomenout.

Buď připraven aneb Jaké důkazy uchovávat pro případ, že na dveře zaklepe finanční…

V okamžiku příchodu finančního úřadu už může být pozdě přemýšlet nad tím, jaké podklady si měl daňový subjekt schovat. Podívejme se na to, které konkrétní důkazní prostředky může správce daně vyžadovat v návaznosti na předmět daňové kontroly.…

Kdy nese důkazní břemeno správce daně?

Finanční úřady často staví daňové subjekty do pozice, ve které musí prokázat celkovou správnost daně vykázané v daňovém přiznání. Důkazní břemeno obecně nese daňový subjekt, jsou však případy, kdy prokazovat musí správce daně. Pro zvolení vhodné…

Jak předkládat důkazy v daňovém řízení aneb Méně je někdy více

S žádostí o předložení důkazních prostředků se v rámci daňové kontroly jistě setkalo mnoho z vás. Přílišná horlivost v předkládání důkazů se však nemusí vždy vyplatit. Jaké konkrétní důkazní prostředky v jednotlivých fázích daňové kontroly je…

Koho tíží důkazní břemeno v daňovém řízení a proč je důležité to vědět

Otázka, kdo a kdy prokazuje v daňovém řízení, už potrápila nejeden daňový subjekt, ba dokonce i správce daně. Důkazní břemeno je totiž rozloženo mezi ně a v průběhu daňového řízení se obvykle střídavě přenáší z jednoho na druhého. Správné porozumění…

Informační povinnost: na co všechno se může finanční úřad ptát?

Finanční úřady se na daňové subjekty často obrací – jak formálně, tak neformálně, aby jim sdělily informace nebo poskytly dokumenty. Informační povinnost vůči správci daně je značně široká, má však své limity. Někdy může být výzva předzvěstí daňové…

Kdy hrozí penále za dodatečné daňové přiznání a jak se mu vyhnout

Obecná poučka říká, že penále nevzniká, pokud se chybně odvedená daň opraví v dodatečném daňovém přiznání. Novela daňového řádu účinná od 1. ledna 2021 bohužel přináší situace, kdy dodatečné daňové přiznání vede ke vzniku penále. Jedná se o případy…

Potřebujete více času na odpověď správci daně? Požádejte si o prodloužení lhůty

Do datové schránky dorazila výzva správce daně. Stanovená lhůta nedostačuje a oprávněně se obáváte, že nestihnete připravit své vyjádření a shromáždit potřebné doklady včas. Daňový řád na tyto situace pamatuje a umožňuje lhůtu prodloužit. Jak…

Minimalizace sankcí: další možnosti, jak snížit úrok z prodlení

Úrok z prodlení je mnohdy citelnější sankcí za daňový doměrek než penále. V případě daňové kontroly jsou možnosti jeho prominutí, které jsme představovali v minulém čísle, velmi omezené. Daňový subjekt nicméně disponuje i dalšími nástroji, díky nimž…

Minimalizace sankcí: jak na prominutí úroku z prodlení

Úroky z prodlení prošly po lednové novele daňového řádu poměrně výraznými změnami. Výše úroku z prodlení je nyní sjednocena pro správce daně i pro daňové subjekty na společné úrovni 8 % + repo sazba. Daňový subjekt disponuje nicméně nástroji, díky…

Minimalizace sankcí – jak na penále?

Penále ve výši 20 % doměřené daně (nebo 1 % snížení daňové ztráty) se platí na základě výsledků daňové kontroly. Tato částka je pevně stanovená a správce daně ji sám snížit nemůže. Na základě žádosti lze penále ovšem částečně prominout, a to až do…