Zpět na výpis

Souhrn změn v e-commerce (novela DPH 2021)

Od 1. července 2021 dochází k významným změnám v oblasti DPH u přeshraničního prodeje zboží přes internet, a to jak v rámci EU, tak při dovozu ze třetích zemí. Místem zdanění bude stát příjemce, což může vést k mnohačetným registracím k DPH. Alternativou je využít zvláštní režim jednoho správního místa (One-Stop-Shop, OSS), kde prodávající spravuje své daně z jednoho portálu (jedné země).

Novela zákona o DPH, která upravuje přeshraniční elektronické obchodování (tzv. e-commerce novela) čeká v Poslanecké sněmovně na třetí čtení. V tomto článku shrnujeme základní prvky změn.  

Prodej zboží konečným spotřebitelům na dálku (přes internet) bude obecně daněn v zemi spotřebitele. Ruší se limity jednotlivých států pro zasílání zboží. Výjimku budou mít jen malé podniky usazené v jednom členském státě EU, které nepřekročí roční prahovou hodnotu 10 tisíc eur. Tato hodnota zahrnuje nejen prodej zboží na dálku, ale i poskytování služeb v rámci EU. Takové podniky mohou využít zjednodušení a prodej zboží danit ve státě odeslání.   

Reakcí na výše uvedenou změnu je významné rozšíření aplikace OSS. Namísto registrací k DPH v jednotlivých státech EU se prodávající může registrovat do režimu OSS a vypořádat evropskou DPH z vybraných transakcí v rámci speciální aplikace. Jak napovídá už název, základní myšlenkou je možnost spravovat veškeré evropské daně z jednoho místa. Režim OSS se aplikuje nejen na prodeje zboží na dálku, vybrané prodeje dovezeného zboží na dálku, ale i na služby poskytované evropským konečným spotřebitelům (např. prodeje vstupenek na akce konané v ostatních státech EU, služby související s nemovitostí či nájem dopravního prostředku). V případě prodeje dovezeného zboží na dálku bude OSS, resp. IOSS aplikovatelný pro zásilky vlastní hodnoty do 150 eur nepodléhající spotřební dani.  

Jedno správní místo bude operovat v několika režimech, kterými jsou: režim Unie, režim mimo Unii a nově doplněný dovozní režim (Import One Stop Shop, IOSS). Jedná se o separátní moduly, které mají vlastní registraci i přiznání (včetně odlišných termínů pro podávání těchto přiznání). Do budoucna se má využitelnost OSS dále rozšiřovat i na přeshraniční dodávky zboží mezi podnikatelskými subjekty.   

V souvislosti se zrušením osvobození od DPH na dovoz zásilek malé hodnoty (nově budou veškeré zásilky dovážené ze zahraniční podléhat DPH bez ohledu na jejich hodnotu, byť minimální) byl dále zaveden zcela nový zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty. Díky němu budou moci držitelé příslušného povolení odvádět DPH z dovozu zásilek nízké hodnoty souhrnně za kalendářní měsíc v rámci doplňkového celního prohlášení. 

V neposlední řadě je třeba upozornit na nové odpovědnosti internetových platforem, které se mohou pro účely DPH dostat do pozice domnělého dodavatele.  

Registrace do OSS jsou už otevřené, s pomocí zprostředkovatele je mohou využít i subjekty usazené mimo EU. Do režimu OSS se mohou registrovat i zmíněné internetové platformy. 

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás