Dopad COVID-19 na nastavení převodních cen u vnitroskupinových půjček

Současná pandemie vytváří na firmy tlak, aby udržely pozitivní cash flow a hotovostní zůstatky. Nadnárodní skupiny tak řeší otázku financování svých společností. Nejvíce postižená odvětví mají ztížený přístup k bankovním úvěrům, což vede k nárůstu…

Podpora z programu Antivirus pokračuje v novém kabátě

Vláda rozhodla o prodloužení současného režimu B programu Antivirus. Poslanecká sněmovna současně schválila dlouho očekávaný režim C, který by měl spočívat v prominutí části pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku…

Lhůta osm kalendářních dnů pro přihlášení/odhlášení zaměstnanců se vrátí

27. května vyšel ve sbírce zákonů zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli v souvislosti s mimořádnými opatřeními při pandemii COVID19. V rámci této novely…

Protikrizový balíček: snížení DPH i silniční daně

Poslanecká sněmovna schválila protikrizový daňový balíček. Kromě dlouho diskutovaného institutu zpětného uplatnění ztráty obsahuje snížení sazby DPH na vybrané služby a snížení určitých kategorií sazeb silniční daně. Návrh zákona nyní projedná Senát…

Návrh institutu zpětného uplatnění daňové ztráty se změnil

Poslanecká sněmovna schválila protikrizový daňový balíček, jehož součástí je i možnost zpětně uplatnit daňovou ztrátu. Původní návrh se v některých bodech rozšířil. Například v daňovém přiznání za rok 2019 bude možné uplatnit očekávánou daňovou…

Shrnutí podpor a úlev pro podnikatele a zaměstnance

Vláda přijala řadu opatření na podporu podnikatelů a jejich zaměstnanců v souvislosti s dopady koronavirové pandemie. Přinášíme jejich shrnutí.

Překračování hranic po nouzovém stavu

17. května skončil v Česku po 66 dnech nouzový stav. Mnohá omezení zůstávají nadále v platnosti, došlo ale i k několika změnám. Aktuálně platné podmínky pro vstup cizinců na území České republiky shrnuje ochranné opatření ministerstva zdravotnictví…

Program COVID III podpoří podniky do 500 zaměstnanců

Vláda vyhlásila 18. května 2020 program COVID III. Cílem je podpořit podnikatele, jejichž ekonomické aktivity byly omezeny v důsledku výskytu COVID-19 a s tím spojených opatření. Přestože se jedná o třetí vlnu podpory COVID, je zde hned několik…

COVID plus – zkušenosti s čerpáním záruk EGAP

Podpora COVID plus cílí na velké podniky s minimálně 20procentním podílem exportu na ročních příjmech z prodeje. Příjem žádostí odstartovalo schválení záruk ve výši 142 miliard Kč Evropskou komisí. Shrnujeme praktické zkušenosti.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu

V pondělí 18. května 2020 schválila vláda program COVID nájemné. Program cílí na podnikatele, kteří se z důvodu COVID-19 a opatřeními s tím spojenými ocitli v neschopnosti platit nájmy prostor určených k podnikání. Program následně vyhlásí…

Může zaměstnavatel měřit zaměstnancům teplotu při vstupu na pracoviště?

V souvislosti s rozvolňováním opatření přijatých proti šíření nemoci COVID-19 dochází i k postupnému návratu zaměstnanců na pracoviště. Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) se zabýval otázkou, zda je zaměstnavatel oprávněn podmínit vstup…

Úprava pracovnělékařských prohlídek po skončení nouzového stavu

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, kterým prodloužilo platnost čestných prohlášení, nahrazujících vstupní lékařské prohlídky, a platnost periodických a mimořádných lékařských prohlídek o 30, resp. 90 dní po skončení nouzového…