Kde odvádět DPH při pořádání odborných a vzdělávacích seminářů? SDEU rozhodl ve švédském případu

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie zamíchal kartami v určení místa zdanění při pořádání odborných a vzdělávacích seminářů. Je pro zdanění specifických kurzů a odborných výcviků určující místo jejich konání?

Návod na určení skutečného vlastnictví: druhý díl

Soudní dvůr EU rozhodl v několika případech ve věci skutečného vlastnictví pro účely evropských směrnic. V daných soudních sporech se zpravidla jednalo o holdingové společnosti jakožto příjemce dividendových a úrokových plateb a o aplikaci…

Plný nárok na odpočet DPH u pobočky banky

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu C – 165/17 Morgan Stanley & Co International rozhodl, jak posuzovat nárok na odpočet DPH z plnění přijatých pobočkou banky. Jednalo se o případ, kdy jsou plnění použita i pro uskutečňování osvobozených…

Podléhá obdržená pokuta za předčasné ukončení smlouvy DPH?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se v rozsudku C-295/17 ve věci „MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA“ zabývá otázkou, zda je poplatek za předčasné ukončení smlouvy předmětem daně z přidané hodnoty.

SDEU k určení přepravy: režim spotřební daně není určující

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se ve svém prosincovém rozsudku (C-414/17) týkajícím se české společnosti AREX CZ opět zabýval otázkou přiřazení přepravy u řetězových obchodů. Tentokrát u pohonných hmot, které podléhají spotřební dani a jsou…

Soudní dvůr: Má holding nárok na odpočet DPH u „zmařené“ akvizice?

Touto otázkou se zaobíral Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu Ryanair Ltd. V říjnu 2018 rozhodl, že nárok na odpočet DPH u nákladů souvisejících s akvizicí, která se nakonec neuskutečnila, respektive nedošlo oproti původnímu plánu k převzetí…

Za jednání Facebooku může být odpovědný i jeho uživatel

Nedávné rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (SDEU) určitě nepotěší mnohé administrátory fanouškovských stránek provozovaných na Facebooku. SDEU ve svém rozhodnutí ve věci C 210/16 ULD vs. Wirtschaftsakademie dospěl k závěru, že administrátor je…

SDEU zpřísnil pravidla pracovní pohotovosti

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodoval ve sporu belgického hasiče a jeho zaměstnavatele o nárocích z výkonu pracovní pohotovosti. Konstatoval, že v případě, kdy je zaměstnanec povinen při výkonu pracovní pohotovosti dorazit na pracoviště…

Daňové penále a navíc i vězení?

K nejvíce diskutovaným otázkám v rámci českého soudnictví i daňové praxe patří problematika souběhu trestních a správních sankcí. Důležitým aspektem této oblasti je vztah pravomocně uložené sankce v daňovém řízení a následného zahájení trestního…

SDEU: Při doměření DPH na výstupu musí být umožněn i odpočet související DPH na vstupu

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se v minulých dnech zaobíral dvěma zajímavými a v zásadě podobnými případy. V obou šlo o opravu chybně deklarovaného plnění z pohledu DPH. Zatímco vnitrostátní soudy nechtěly odběratelům přiznat nárok na odpočet…

SDEU opět rozhodoval v otázce dopravy u řetězových obchodů

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se v únorovém rozsudku (C-628/16) opět zabýval otázkou, kterému dodání přiřadit dopravu v případě dvou po sobě následujících dodání uvnitř EU. Dle SDEU přepravu nelze přiřadit prvnímu dodání v řetězci, pokud se…

Konečně rozumnější přístup NS k povinnosti převzít zaměstnance?

Nejvyšší soud (NS) zaměstnavatele nedávno pořádně vystrašil. Konstatoval, že v případě, kdy navážou na výkon činnosti dříve provozované jiným podnikatelem, mohou mít povinnost převzít jeho zaměstnance, aniž by to okolnosti transakce jakkoli…