Novela zákona o DPH 2025 míří do Poslanecké sněmovny

Přinášíme další novinky týkající se novely zákona o DPH 2025. Návrh novely již prošel připomínkovým řízením a byla zveřejněna verze pro jednání vlády. Ta po vypořádání připomínek obsahuje několik změn.

Úrok ze zadržovaného odpočtu DPH: verdikt NSS uzavřel další kapitolu

Nejvyšší správní soud (NSS) v nedávném rozsudku rozhodl, že zákonem určená sazba úroku za zadržovaný odpočet DPH za období let 2017 až 2020 byla v souladu s evropským právem. Zhatil tak naději mnoha daňových poplatníků, kteří věřili, že po sérii…

Novela zákona o DPH 2025 v detailu – část II

Pokračujeme v přehledu nejvýznamnějších změn, které přináší návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty. Tentokrát se zaměříme na obor stavebnictví, a to především změny v definicích, v podmínkách pro osvobození dodání nemovité věci či vypuštění…

Případ podvodně vystavené faktury: kdo odvádí DPH?

Soudní dvůr Evropské unie se ve svém rozsudku vyjádřil k otázce, kdo je považován za osobu povinnou odvést daň v případě faktur podvodně vystavených zaměstnancem společnosti.

Novela zákona o DPH 2025 v detailu – část I

Návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, který je nyní ve vnějším připomínkovém řízení, přináší rozsáhlé změny. Novela transponuje evropské směrnice, reaguje na rozsudky SDEU a na zkušenosti z praxe. Představujeme první část těchto významných…

ViDA – digitální výkaznictví a e-invoicing hudbou budoucnosti

Návrh směrnice VAT in Digital Age (ViDA), která modernizuje a posouvá jednotný evropský systém DPH, nabírá nemalé zpoždění. Během španělského předsednictví Rady Unie se návrh kupředu neposunul, nicméně v programovém prohlášení Belgie, která předsedá…

NSS řešil osvobození od DPH při dodání zboží do jiného státu EU

Nejvyšší správní soud (NSS) neuznal nárok na osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu EU. Důvodem byly pochybnosti, zda bylo zboží dodáno osobě registrované k dani v jiném členském státě, ale i to, zda bylo zboží do jiného…

Novela zákona o DPH zúží rozsah osvobozených finančních činností

Ministerstvo financí navrhuje v připravované novele zákona o DPH významně zúžit rozsah finančních činností, které jsou osvobozeny od DPH. Cílem je sjednotit český zákon o DPH s evropskou směrnicí a výklady Soudního dvora Evropské unie.