SDEU k posuzování stálé provozovny pro účely DPH

SDEU v rozsudku C 533/22 SC Adient Ltd & Co. KG potvrdil své dřívější závěry ohledně vzniku stálé provozovny pro účely DPH.

Novela zákona o DPH 2025 v detailu – část III

Přinášíme pokračování přehledu nejvýznamnějších změn, které obsahuje návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty. Jak jsme již avizovali, novela prošla připomínkovým řízením a byla zveřejněna verze pro jednání vlády. V článku se zaměřujeme…

SDEU: bezúplatné dodání tepla je předmětem DPH

Soudní dvůr EU (SDEU) rozhodl, že bezúplatné dodání tepla je předmětem DPH, ať už ho příjemce použije pro uskutečňování ekonomických činností, či nikoliv. Pro účely stanovení základu daně musí nákladová cena obsahovat přímé i nepřímé náklady bez…

DPH z hlediska různých možností poskytnutí firemního vozu zaměstnanci

Poskytování firemních vozů zaměstnancům také k soukromému využití je stále častějším benefitem. Jaké dopady z pohledu DPH má na zaměstnavatele poskytnutí vozu zdarma? Mění se situace, pokud je automobil poskytnut zaměstnanci za úplatu? A jaké změny…

Co obsahuje upravený návrh směrnice ViDA?

Evropská komise zveřejnila 8. května 2024 aktualizovaný návrh balíčku „VAT in the Digital Age“ (ViDA). Očekává se, že bude projednáván na červnovém setkání ECOFIN, s cílem dosáhnout dohody ještě během belgického předsednictví v Radě EU. Reforma se…

Novela zákona o DPH 2025 míří do Poslanecké sněmovny

Přinášíme další novinky týkající se novely zákona o DPH 2025. Návrh novely již prošel připomínkovým řízením a byla zveřejněna verze pro jednání vlády. Ta po vypořádání připomínek obsahuje několik změn.

Úrok ze zadržovaného odpočtu DPH: verdikt NSS uzavřel další kapitolu

Nejvyšší správní soud (NSS) v nedávném rozsudku rozhodl, že zákonem určená sazba úroku za zadržovaný odpočet DPH za období let 2017 až 2020 byla v souladu s evropským právem. Zhatil tak naději mnoha daňových poplatníků, kteří věřili, že po sérii…

Případ podvodně vystavené faktury: kdo odvádí DPH?

Soudní dvůr Evropské unie se ve svém rozsudku vyjádřil k otázce, kdo je považován za osobu povinnou odvést daň v případě faktur podvodně vystavených zaměstnancem společnosti.