Novela zákona o DPH 2025

Ministerstvo financí předložilo v únoru do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty. Rozsáhlá novela transponuje dvě nové evropské směrnice – tzv. „sazbovou směrnici“ a směrnici o zvláštním režimu pro malé podniky.…

Jak v roce 2024 uplatňovat DPH u vybraného osobního automobilu?

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo v polovině ledna dvě informace týkající se praktického uplatňování novinek v DPH od roku 2024. V tomto článku se věnujeme Informaci k nároku na odpočet DPH u osobních vozidel s pořizovací cenou vyšší než 2…

Praktické informace ke změnám sazeb DPH

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo v polovině ledna dvě informace týkající se praktického uplatňování novinek v DPH od roku 2024. V tomto článku se věnujeme Informaci ke změnám sazeb. Na konci ledna vyšla další informace, a to Informace ke…

Novinky v DPH od roku 2024

Dne 1. ledna 2024 nabyl účinnosti konsolidační balíček a s ním i novela zákona o DPH. V oblasti DPH přinesl balíček dvě hlavní novinky – sloučení dvou snížených sazeb 15 % a 10 % do jedné 12% sazby (přeřazení některých položek mezi sazbami) a…

Soudní dvůr EU se vyjádřil k aplikaci sazby daně na vybrané nápoje

Směrnice o DPH nebrání členským státům uplatňovat na vybrané zboží a služby sníženou sazbu daně. Jedním z možných kritérií zatřídění zboží do snížených sazeb je celní nomenklatura. Členské státy mohou dle svého uvážení využít i jiné zatřídění.…

Vývoj správní praxe při uplatňování DPH u palivových karet

Uplatňování DPH u palivových karet patří ke sledovaným tématům. Karty nezřídka využívají provozovatelé automobilů k čerpání pohonných hmot. V září tohoto roku vydal Výbor pro DPH (VAT Committee) nové pokyny poté, co opětovně diskutoval rozsudek…

NSS: Přenechání technického zhodnocení po skončení nájmu je z pohledu DPH službou

Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodoval v otázce, zda přenechání technického zhodnocení, které provedl nájemce na své vlastní náklady, za náhradu pronajímateli při ukončení nájmu představuje z pohledu DPH službu. NSS také posuzoval, zda se na plnění…

Novela zákona o DPH 2024: oznamovací povinnost pro poskytovatele platebních služeb

Poslanecká sněmovna schválila návrh novely zákona o DPH, která by měla nabýt účinnosti od 1. ledna 2024. Přijaty byly pozměňovací návrhy, které souvisejí především s vývojem judikatury v oblasti formulářových podání. Zároveň Generální finanční…