Držitelům dočasné ochrany se otevírá možnost přechodu na dlouhodobý pobyt

Ministerstvo vnitra ČR plánuje v návaznosti na shodu na úrovni Evropské unie další změny týkající se pobytu občanů Ukrajiny, kteří ze své země utekli v souvislosti s ruskou agresí. Kromě zakotvení pravidel pro opakované prodlužování dočasné ochrany…

Česko opět prodloužilo dočasnou ochranu a rozšířilo pobytové tituly pro žadatele na Ukrajině

Ministerstvo vnitra spustilo systém pro prodlužování dočasné ochrany. Ukrajinským uprchlíkům umožní prodloužit jejich pobyt až do 31. března 2025. Začátkem roku se také významně rozšířil výčet pobytových titulů, o které lze žádat na českých…

Prodloužení dočasné ochrany pro ukrajinské občany o další rok

Jelikož ruská invaze na území Ukrajiny stále trvá a návrat pro ukrajinské občany zpět do vlasti není bezpečný, vláda navrhuje prodloužit institut dočasné ochrany o další rok, a to do 31. března 2025. V současné době končí plošná platnost vízových…

Ukrajinci v ČR ztrácejí dočasnou ochranu kvůli kanadským vízům

Dočasná ochrana je poskytována cizincům, kteří opustili Ukrajinu po 24. únoru 2022 v souvislosti s ruskou agresí a splňují stanovené podmínky. Tento typ pobytového oprávnění umožňuje volný vstup na trh práce a skýtá další sociální a zdravotní výhody…

Platnost dočasné ochrany se prodlužuje. Cizinci se musí registrovat na webu

V listopadovém vydání Daňových a právních aktualit jsme informovali o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje platnost dočasné ochrany o jeden rok. Novela v průběhu ledna úspěšně prošla všemi fázemi legislativního procesu, a Ministerstvo vnitra…

Uznávání kvalifikace ukrajinských občanů je zatím obtížné

Evropská komise vydala doporučení pro členské státy, včetně České republiky, aby zjednodušily administrativní postup a zajistily co nejrychlejší uznávání odborných kvalifikací ukrajinských občanů.

Pád Sberbank a návod pro zadavatele veřejných zakázek

S pádem ruské banky Sberbank se musí vypořádat také zadavatelé veřejných zakázek, pokud využívali jejích služeb. Ne vždy je nutné uzavírat nové bankovní smlouvy (například úvěr, běžný účet) v zadávacím řízení. Zákon totiž počítá i se situacemi, kdy…

EU umožnila poskytování státních podpor podnikům zasaženým válkou

Válka na Ukrajině a s ní spojené sankce vůči Rusku výrazně zasáhly evropskou ekonomiku. Evropská komise proto přijala tzv. Dočasný krizový rámec, který členským státům umožní poskytnout zasaženým podnikům státní podporu ke zmírnění negativních…