Valorizace minimální mzdy i zrušení rozvrhu dovolené. Další novely zákoníku práce na obzoru

Velká novela zákoníku práce sotva nabyla účinnosti a vláda již projednává další dvě samostatné novely. Podle návrhu Ministerstva práce<…

Novela zákoníku práce nabyla účinnosti. Jaké změny přináší?

Dlouho diskutovaná novela zákoníku práce vstoupila až na několik ustanovení v účinnost 1. října. Nejvýznamnější změny se týkají zaměstnanců pracujících na základě dohod o provedení

Ručení za mzdové nároky zaměstnanců v subdodavatelských řetězcích ve stavebnictví

Velká novela zákoníku práce nabyla účinnosti sice teprve nedávno, ministerstvo práce a sociálních věcí už ale připravuje…

Novela zákoníku práce upravuje pravidla rozvrhování směn

V návaznosti na nedávný rozsudek Soudního dvora Evropské unie (SDEU) se čeští zákonodárci rozhodli upravit pravidla poskytování týdenního odpočinku zaměstnancům při rozvrhování směn. SDEU totiž dovodil, že denní odpočinek není součástí týdenního…

Odškodňování pracovních úrazů ve světle novely zákoníku práce

Novela zákoníku práce s účinností od 1. ledna 2021 mění pravidla pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Jednak zavádí pro osoby blízké jednorázovou náhradu nemajetkové…

Co zaměstnavatelům přinese rok 2021 v oblasti pracovního a cizineckého práva?

Z pohledu množství přijatých zákonů, opatření a nařízení patřil uplynulý rok pro zaměstnavatele asi k nejturbulentnějším v moderní historii Česka. Předpisy související s koronavirovou pandemií se přijímaly jako na běžícím páse a měnily se, bez…

Konec července přinesl revoluci ve vysílání zaměstnanců

V rámci novely zákoníku práce nabyl dne 30. července 2020 mezi jiným účinnosti balíček významných změn v oblasti vysílání pracovníků ze zahraničí. Ten přizpůsobuje českou právní úpravu…

Zemětřesení na poli pracovního práva poprvé udeří v červenci

Dlouholeté úsilí o přijetí tzv. velké novely zákoníku práce přineslo své ovoce. Vládní návrh úspěšně prošel legislativním procesem a byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 285/2020.…