Konec daňové kontroly a co dál?

Proces daňové kontroly bývá někdy dlouhý, ale i sebedelší přezkoumávání jednou skončí. Podívejme se na to, jak ukončení kontroly probíhá, kdy je doměřená daň splatná, jak se proti závěrům kontroly bránit a na co dalšího nezapomenout.

Buď připraven aneb Jaké důkazy uchovávat pro případ, že na dveře zaklepe finanční úřad

V okamžiku příchodu finančního úřadu už může být pozdě přemýšlet nad tím, jaké podklady si měl daňový subjekt schovat. Podívejme se na to, které konkrétní důkazní prostředky může správce daně vyžadovat v návaznosti na předmět daňové kontroly.…

K otázce, co je a co není daňová kontrola

Nejvyšší správní soud se v nedávné době opakovaně vyjádřil k otázce, jaké postupy při správě daní je již potřeba považovat za daňovou kontrolu. Odpověď může mít zásadní vliv na úspěch či neúspěch v daňovém řízení. Soud naznačil, že v určitých…

Jak předkládat důkazy v daňovém řízení aneb Méně je někdy více

S žádostí o předložení důkazních prostředků se v rámci daňové kontroly jistě setkalo mnoho z vás. Přílišná horlivost v předkládání důkazů se však nemusí vždy vyplatit. Jaké konkrétní důkazní prostředky v jednotlivých fázích daňové kontroly je…

Zahájení a ukončení daňové kontroly po novele daňového řádu

Daňový řád prošel k 1. lednu 2021 novelizací, která přinesla řadu změn. Jaký zásadní posun novela přinesla z hlediska zahájení a ukončení daňové kontroly? Jednoznačně přispěje k digitalizaci a přesunu do virtuálního světa. Absence osobního setkání…

Pozor na kontrolu! Pobídkové společnosti zažívají překvapení v oblasti převodních cen

Správci daně se vedle dlouhodobě ztrátových společností začali systematicky zaměřovat i na kontrolu převodních cen u pobídkových společností s „vyšší“ ziskovostí.

NSS: Daň lze doměřit i na základě nezákonné kontroly

Před necelými třemi měsíci jsme informovali o aktuální judikatuře, ve které Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil, že správce daně postupuje nezákonně, jestliže neumožní daňovému subjektu napravit zjištěné chyby podáním dodatečného daňového přiznání,…

NSS: Dodatečné daňové přiznání má přednost před zahájením daňové kontroly

Pokud finanční úřad důvodně předpokládá, že bude doměřena daň, musí dát daňovému subjektu možnost si svou chybu opravit prostřednictvím výzvy k podání dodatečného daňového přiznání. Typicky jde o případy, kdy lze závěry jedné daňové kontroly…