Zahájení a ukončení daňové kontroly po novele daňového řádu

Daňový řád prošel k 1. lednu 2021 novelizací, která přinesla řadu změn. Jaký zásadní posun novela přinesla z hlediska zahájení a ukončení daňové kontroly? Jednoznačně přispěje k digitalizaci a přesunu do virtuálního světa. Absence osobního setkání…

Pozor na kontrolu! Pobídkové společnosti zažívají překvapení v oblasti převodních cen

Správci daně se vedle dlouhodobě ztrátových společností začali systematicky zaměřovat i na kontrolu převodních cen u pobídkových společností s „vyšší“ ziskovostí.

NSS: Daň lze doměřit i na základě nezákonné kontroly

Před necelými třemi měsíci jsme informovali o aktuální judikatuře, ve které Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil, že správce daně postupuje nezákonně, jestliže neumožní daňovému subjektu napravit zjištěné chyby podáním dodatečného daňového přiznání,…

NSS: Dodatečné daňové přiznání má přednost před zahájením daňové kontroly

Pokud finanční úřad důvodně předpokládá, že bude doměřena daň, musí dát daňovému subjektu možnost si svou chybu opravit prostřednictvím výzvy k podání dodatečného daňového přiznání. Typicky jde o případy, kdy lze závěry jedné daňové kontroly…

Jak vypadá kontrola zaměřená na převodní ceny

Převodní ceny byly ještě nedávno oblastí, které se finanční úřady pro svoji omezenou znalost problematiky záměrně vyhýbaly. Těmto časům odzvonilo.

NSS: Daňovou kontrolu může zahájit kterýkoli finanční úřad

Novela zákona o finanční správě v roce 2016 přiznala finančním úřadům celostátní působnost ve dvou oblastech. První je vyhledávací činnost při správě daní a druhou kontrolní postupy daňových orgánů, mezi které patří právě i daňová