Hlavní změny v pravidlech poskytování podpor malého rozsahu (de minimis) od 1. ledna 2024

Uplynutím minulého roku skončila platnost dvou významných předpisů v oblasti poskytování státních podpor – obecného nařízení o podpoře de minimis („nařízení o de minimis“) a nařízení o podpoře de minimis pro poskytovatele služeb obecného…

Do poloviny února je možné žádat o dotace na digitalizaci

Malé a střední podniky mohou žádat o podporu na digitalizaci ve výzvě I. programu Digitální podnik – Technologie 4.0 vyhlášené v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

Limit pro podporu malého rozsahu se od ledna 2024 značně zvýší

Na konci roku 2023 končí platnost dvou významných předpisů v oblasti poskytování státních podpor – obecného nařízení o podpoře de minimis („nařízení o de minimis“) a nařízení o podpoře de minimis pro poskytovatele služeb obecného hospodářského zájmu…

Přehled dotačních programů v roce 2024

V roce 2024 přichází řada nových dotačních možností. Velké podniky budou moci získat podporu například na výzkumně vývojové aktivity, budování fotovoltaických elektráren nebo dekarbonizaci výroby. Přinášíme přehled vybraných výzev.

Získejte podporu na výzkum a vývoj v programu TREND

Technologická agentura České republiky vyhlásila už 11. veřejnou soutěž v programu TREND, podprogram 2 – Nováčci. Cílem soutěže je podpořit výzkumné a vývojové (VaV) aktivity u podniků, které dosud takové aktivity nerealizovaly.

Dotace na úsporu vody v průmyslu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 14. září 2023 výzvu I – Udržitelné hospodaření s vodou v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Podporu mohou získat projekty, díky nimž se podaří uspořit a optimalizovat…

Společnosti mohou podávat žádosti do 1. veřejné soutěže programu THÉTA 2

Technologická agentura České republiky 13. září 2023 vyhlásila 1. veřejnou soutěž v programu THÉTA 2. Soutěž podporuje aplikovaný výzkum a inovace v oblasti transformace a modernizace energetického sektoru.

Dotace pro velké podniky: na co se připravit

Rok 2023 doposud nebyl na dotační tituly pro velké podniky tak bohatý jako v minulých letech. Do konce roku se ale zveřejní hned několika zajímavých dotačních výzev, které budou moci využít i velké podniky. Níže přinášíme přehled.