Daňovky Daňové
a právní aktuality

Senát schválil novelu ZISIF

Senát 29. května 2024 schválil novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) a souvisejících zákonů, včetně úprav některých částí konsolidačního balíčku ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou. V září loňského roku jsme…

Co obsahuje upravený návrh směrnice ViDA?

Evropská komise zveřejnila 8. května 2024 aktualizovaný návrh balíčku „VAT in the Digital Age“ (ViDA). Očekává se, že bude projednáván na červnovém setkání ECOFIN, s cílem dosáhnout dohody ještě během belgického předsednictví v Radě EU. Reforma se…

Pilíř 2: Registrační povinnost v Belgii a Velké Británii

Práce na zavedení globální minimální daně v rámci Pilíře 2 nabírají na intenzitě. V této souvislosti upozorňujeme na nové registrační povinnosti v Belgii a ve Velké Británii.

Jak se připravit na IFRS 18 – Prezentace a zveřejňování v účetní závěrce

Nový standard IFRS 18, který nahradí současný IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky, bude účinný od 1. ledna 2027. Bude uplatňován retrospektivně a bude možné jej přijmout předčasně.

Mezitímní výkaznictví v období změn a nejistoty

Externí události, jako jsou přírodní katastrofy, geopolitické události, změna klimatu či inflační tlaky, přinášejí řadu problémů a rizik, které mohou ovlivnit způsob vykazování a oceňování aktiv, závazků, výnosů a nákladů dané společnosti.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Běloruskem se částečně přestává uplatňovat

Ministerstvo financí oznámilo, že provádění části Smlouvy s Běloruskem bude v období od 1. června 2024 do 31. prosince 2026 přerušeno.

Novinky z mezinárodního zdanění

KPMG EU Tax Center připravuje pravidelné shrnutí změn v oblasti přímých daní v EU a na mezinárodní úrovni, které mohou ovlivnit vaše podnikání.

Nová pravidla pro srážkovou daň

Rada EU schválila nová pravidla pro uplatňování srážkové daně z dividend a úroků (tzv. směrnice FASTER). Jejich účinnost je ovšem odložena na rok 2030. 

Vyhlášení další dotační výzvy na fotovoltaiky

V rámci Modernizačního fondu je možné od 15. května 2024 podávat žádosti o dotaci ve výzvě RES+ č. 2/2024 – Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp.

Dotace na energeticky úsporná opatření jsou tady

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 10. května 2024 vyhlásilo druhou výzvu programu Úspory energie (OP TAK). Výzva podporuje aktivity spočívající v úsporách energií v podniku včetně snížení energetické náročnosti nemovitostí. Je určena i pro velké…

Prodej pohonných hmot: nový výklad GFŘ v souvislosti s daní z neočekávaných zisků

Český statistický úřad aktualizoval zatřídění činností podle klasifikace CZ-NACE. To může ovlivnit okruh poplatníků daně z neočekávaných zisků v oblasti prodeje pohonných hmot (PHM).

Chystají se nová pravidla pro práci prostřednictvím digitálních platforem

Europoslanci schválili znění směrnice o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím digitálních platforem. Hlavním cílem směrnice je zlepšit pracovní podmínky pracovníků platforem, regulovat způsob, jakým tyto platformy využívají…