Podcast

Poslechněte si souhrn toho nejdůležitějšího.

Audiodaňovky – duben 2021
(7:32)

Je doměření daně kvůli účasti na podvodu na DPH důvodem pro neprominutí penále?

Pokud správce daně dojde k závěru, že se plátce DPH účastnil byť nepřímo podvodu na DPH (typicky tím, že přijal plnění zasažené tímto podvodem), odebere mu nárok na odpočet DPH. Toto DPH spolu s příslušenstvím (úroky z prodlení a penále) představuje…

Uzavírání smluv mezi jednočlennou společností a jejím jediným společníkem

V menších jednočlenných společnostech bývá společník zpravidla úzce zapojen do činnosti společnosti i do jejího vedení a zastává proto velmi často funkci statutárního orgánu. Stává se, že jediný společník, který sám jako statutární orgán společnost…

Novela DPH 2021: platformy a One-Stop-Shop

Návrh novely zákona o DPH, která by měla vstoupit v platnost 1. července 2021, zavádí pojem „domnělý dodavatel“ pro elektronická rozhraní (platformy). Ten se uplatní v situaci, kdy platforma usnadňuje vybrané prodeje zboží na dálku, případně prodej…

SDEU: Plnění mezi zřizovatelem – členem DPH skupiny a zahraniční pobočkou podléhá DPH

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) vydal dlouho očekávané rozhodnutí v případu Danske Bank (C‑812/19) a objasnil vztah mezi zahraniční pobočkou a jejím zřizovatelem, který je členem DPH skupiny. Šest a půl roku po rozsudku Skandia je tak jasné, že i…

Sčítání lidu – povinnost jak pro Čechy, tak i pro cizince

V sobotu 27. března odstartovalo pravidelné sčítání lidu, domů a bytů, které poprvé v historii nabízí možnost účasti v online formě. Koho se sčítání týká, jaké povinnosti nás čekají a na co si dát pozor?

Další výzva programu TREND

Technologická agentura České republiky vyhlásila 4. veřejnou soutěž v programu TREND – Podprogram 2 – „Nováčci“.

Právo odpojit se? Posílení ochrany zaměstnanců na obzoru

Evropský parlament vyzval Komisi, aby předložila návrh směrnice, která by zaměstnancům umožnila odpojit se mimo svou pracovní dobu od práce, aniž by za to mohli být jakkoli postihováni. Podle EU totiž rozmach práce na dálku a s ním spojená potřeba…

Uplatňování úroků z hypotečních úvěrů po 1. 1. 2021

1. ledna 2021 nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmů, která snížila roční limit úroků zaplacených z hypotečních úvěrů nebo úvěrů ze stavebního spoření pro účely odpočtu od daňového základu z původních 300 tis. Kč na 150 tis. Kč. Nejasnosti…

Zavedení povinného testování zaměstnanců ve firmách

Dne 1. března vydalo MZ ČR mimořádné opatření, kterým nařizuje povinné testování zaměstnanců. Opatření je účinné od 3. března do odvolání.

Francouzský soud nastínil nový koncept stálé provozovny pro digitální sektor

Rozhodnutí přináší zcela nový pohled na stálou provozovnu pro společnosti působící v digitálním sektoru. Inspirují se i ostatní členské státy EU?

Technologická agentura vyhlásila 4. soutěž programu THÉTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 10. února 2021 4. veřejnou soutěž programu THÉTA na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

NS dál zpřísňuje podmínky pro odstoupení od konkurenční doložky

Nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS) znamená další zpřísnění pro zaměstnavatele, který se rozhodne odstoupit od konkurenční doložky sjednané se zaměstnancem. Podle něj je ujednání dávající zaměstnavateli možnost odstoupit od konkurenční doložky…