Podcast

Poslechněte si souhrn toho nejdůležitějšího.

Audiodaňovky - červen 2020
(5:56)

Ústavní soud se zabýval kurzy u pořízení cenných papírů

Až k Ústavnímu soudu (ÚS) doputovala stížnost poplatníka ohledně přepočítání pořizovací ceny cenných papírů v případě, kdy k jejich prodeji dochází v jiném zdaňovacím období, než byly pořízeny. ÚS potvrdil správnost použitých výkladových metod…

Detailní pokyny k souhlasům podle GDPR

Na začátku května vydal Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (dříve tzv. Pracovní skupina 29) nové pokyny týkající se získávání a prokazování souhlasů se zpracováním osobních údajů udělených ze strany subjektů údajů. Pokyny doplňují dřívější…

Stručné aktuality, červen 2020

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

SDEU: Úrok ze zadržovaného odpočtu DPH nesmí odpovídat REPO sazbě

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) odpovídal na předběžnou otázku týkající se maďarské společnosti, která se domáhala na lokální finanční správě vyplacení úroku ze zadržovaného odpočtu DPH. SDEU konstatoval, že způsob výpočtu a výše úroku by měly…

Existence dceřiné společnost automaticky nezakládá provozovnu pro účely DPH

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodl, že samotná existence dceřiné společnosti nezakládá provozovnu pro účely DPH a není ani povinností třetích stran zkoumat smluvní vztah mezi mateřskou a dceřinou společností.

Vracení nesporné části nadměrného odpočtu posvětil i SDEU

Soudní dvůr Evropské Unie (SDEU) v české kauze potvrdil, že unijní právo nebrání vrácení nesporné části zadržovaného odpočtu za splnění určitých podmínek. Záloha na odpočet daně, se kterou počítá novela daňového řádu, by to měla v návaznosti na…

ČR uložila MLI do depozitáře OECD

13. května 2020 uložila Česká republika v Paříži ratifikační listinu Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (tzv. MLI). MLI podepsalo celkem 94 států a…

Zákon vrací zaměstnancům ochranu před platební neschopností zaměstnavatele

Ochrana zaměstnanců před platební neschopností zaměstnavatele není v českém právním řádu žádnou novinkou. Koronavirová pandemie však přijetím tzv. lex covid justice zaměstnance o tuto ochranu na určitou dobu připravila. Ztratili totiž možnost…

Protikrizový balíček: snížení DPH i silniční daně

Poslanecká sněmovna schválila protikrizový daňový balíček. Kromě dlouho diskutovaného institutu zpětného uplatnění ztráty obsahuje snížení sazby DPH na vybrané služby a snížení určitých kategorií sazeb silniční daně. Návrh zákona nyní projedná Senát…

Návrh institutu zpětného uplatnění daňové ztráty se změnil

Poslanecká sněmovna schválila protikrizový daňový balíček, jehož součástí je i možnost zpětně uplatnit daňovou ztrátu. Původní návrh se v některých bodech rozšířil. Například v daňovém přiznání za rok 2019 bude možné uplatnit očekávánou daňovou…

NSS: Řetězení daňových ztrát je nepřípustné

Nejvyšší správní soud (NSS) se zabýval otázkou, zda je opakované prodlužování lhůty pro stanovení daně, které může v případě pravidelně se opakujících daňových ztrát probíhat donekonečna, zákonné. NSS přípustnost řetězení daňových ztrát odmítl (8…

Shrnutí podpor a úlev pro podnikatele a zaměstnance

Vláda přijala řadu opatření na podporu podnikatelů a jejich zaměstnanců v souvislosti s dopady koronavirové pandemie. Přinášíme jejich shrnutí.