Podcast

Poslechněte si souhrn toho nejdůležitějšího.

Audiodaňovky – květen 2022
(7:03)

Mají být převodní ceny součástí agendy výboru pro audit?

Převodní ceny patří k agendě téměř každé střední a velké společnosti. Pokud je auditovaná, měl by se tématem zabývat také „výbor pro audit“. Vzhledem k důsledkům, které špatně nastavené převodní ceny mohou pro organizaci mít, by členové výborů měli…

Překročení mantinelů vyhledávací činnosti může mít dopad na prekluzi daně

Nejvyšší správní soud se v nedávném rozhodnutí vyjádřil k překročení mezí vyhledávací činnosti správcem daně, kdy vyhodnotil, že se již jednalo o daňovou kontrolu. To mělo zásadní vliv na uplynutí prekluzivní lhůty pro stanovení daně.

Úroky ze zadržovaných nadměrných odpočtů DPH: NSS vyjasnil spornou praxi

Nejvyšší správní soud se v aktuálním rozsudku vrací k tématu úroku ze zadržovaného nadměrného odpočtu na DPH. Tentokrát soud prohlásil za nezákonnou praxi správce daně, který v průběhu úročení dlouhodobě zadržovaného odpočtu DPH k 1. červenci 2017…

Jak na nečinnost správce daně

Řízení před správcem daně se mnohdy protáhne déle, než by si daňové subjekty přály. Jako každé řízení před orgánem veřejné správy však i toto řízení podléhá určitým pravidlům. Ve vztahu k daňovým řízením uveřejnilo ministerstvo financí pokyn o…

Program TREND hlásí dvě plánované soutěže

Technologická agentura ČR (TA ČR) zveřejnila předběžné parametry 6. a 7. veřejné soutěže programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND. Vyhlášení soutěží je naplánováno na 27. dubna 2022.

Dary na podporu Ukrajiny: Kdy vzniká povinnost odvést DPH?

Generální finanční ředitelství vydalo shrnující Informaci o dopadech poskytnutí darů na podporu Ukrajiny z pohledu DPH. Zatímco daň z příjmů umožňuje na nastalou krizi reagovat pružně změnou domácího zákona, u DPH je situace složitější, protože…

Praktický komentář k legislativě týkající se uprchlíků z Ukrajiny

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině byly ve sbírce zákonů dne 21. března zveřejněny tři zákony, které upravují zejména oblast pobytu, zaměstnání, dávek a školství. Co je z praktického hlediska nutné podstoupit v případě příjezdu do…

K otázce, co je a co není daňová kontrola

Nejvyšší správní soud se v nedávné době opakovaně vyjádřil k otázce, jaké postupy při správě daní je již potřeba považovat za daňovou kontrolu. Odpověď může mít zásadní vliv na úspěch či neúspěch v daňovém řízení. Soud naznačil, že v určitých…

Buď připraven aneb Jaké důkazy uchovávat pro případ, že na dveře zaklepe finanční…

V okamžiku příchodu finančního úřadu už může být pozdě přemýšlet nad tím, jaké podklady si měl daňový subjekt schovat. Podívejme se na to, které konkrétní důkazní prostředky může správce daně vyžadovat v návaznosti na předmět daňové kontroly.…

ČR reaguje na příchod uprchlíků z Ukrajiny – tři nové zákony

Probíhající konflikt na Ukrajině způsobený invazí vojsk Ruské federace vyvolal bezprecedentní příliv uprchlíků, kteří v ČR hledají úkryt a bezpečí. Na podobnou situaci však nebyla česká legislativa připravená: i přes počáteční rychlou a flexibilní…

Nejvyšší soud k vyplácení záloh na podíl na zisku

Nejvyšší soud v nedávném rozsudku (sp. zn. 27 Cdo 3330/2020) osvětluje nejasnosti ve výplatě záloh na podíl na zisku. Ačkoliv se rozsudek týká právní úpravy zákona o obchodních korporacích účinné do 31. prosince 2020, mohou být jeho závěry…

Telemarketing už jen se souhlasem

Provozovatelům call center zbývají už jen necelé tři měsíce, po které mohou kontaktovat osoby na telefonních číslech uvedených ve veřejných seznamech za účelem marketingových sdělení. Od 1. července 2022 tato možnost končí a osoby bude možné…