Podcast

Poslechněte si souhrn toho nejdůležitějšího.

Audiodaňovky – leden 2022
(6:36)

Minimální efektivní daň získala jasnější obrysy, EU ji chce zavést již v roce 2023

V prosinci minulého roku zveřejnila OECD návrh pravidel pro minimální globální efektivní daň z příjmů společností ve výši 15 %. Evropská komise následně vydala návrh směrnice obsahující pravidla pro implementaci této daně členskými státy EU.…

Jaké změny přinese návrh novely zákona o ochraně hospodářské soutěže?

Pět minut po dvanácté přichází další pokus novelizovat zákon o ochraně hospodářské soutěže. Česká republika už totiž dávno prošvihla lhůtu pro transpozici evropské směrnice. Novela má umožnit utajení identity oznamovatele, posiluje také pravomoci…

KOOV: Oprava základu daně při zpětných platbách zdravotním pojišťovnám

Komora daňových poradců a Generální finanční ředitelství (GFŘ) projednali v rámci Koordinačního výboru (č. 586/15.09.2021) problematiku opravy základu daně při zpětných platbách (bonusech), které zdravotním pojišťovnám vyplácejí farmaceutické…

Uplatnění časového testu při zdanění příjmů z prodeje původně družstevního bytu

Pokud zamýšlíte prodat byt, který byl družstevní, než jste se stali jeho vlastníky, dejte si pozor na počítání časového testu. Dobu členství v bytovém družstvu není možné zahrnout do časového testu pro získání nároku na osvobození příjmů z prodeje.

EP: nadnárodní skupiny musí zveřejňovat zisky a uhrazené daně za jednotlivé země

Evropský parlament 11. listopadu 2021 schválil návrh směrnice zavádějící povinnost zveřejňovat zprávu podle zemí, známou pod názvem „country by country report“. Tento report informující mimo jiné o zisku a uhrazených daních za jednotlivé země…

ÚOOÚ v prvním pololetí pokutoval hlavně nevyžádanou reklamu

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil přehled kontrol za první pololetí roku 2021. Nejčastěji a nejpřísněji pokutoval zasílání nevyžádaných obchodních sdělení. Postihy padaly i za nesprávně nastavené souhlasy s cookies nebo za nesmazání účtů…

Ústavní soud: za přestávky v pohotovosti si zaměstnanci zaslouží mzdu

Ústavní soud se zastal hasiče z Ostravského letiště. Během přestávky v práci musel být hasič připraven zasáhnout do tří minut i na nejvzdálenějším místě letiště. Za tuto přestávku mu podle zaměstnavatele nenáležela mzda a přestávka se nezapočítávala…

Další vlna COVID programů na podporu podnikání

V souvislosti s aktuální pandemickou situaci vláda schválila znovuzahájení některých programů na podporu podnikání, mezi které patří i COVID – Nepokryté náklady a COVID 2021. 

KS: Správce daně nesprávně uplatnil úpravu převodních cen na transakce mezi…

Krajský soud v Hradci Králově dal za pravdu daňovému subjektu ve sporu se správcem daně, který bez opory v zákoně část transakcí dané společnosti vůči třetím nezávislým subjektům označil za řízené transakce. Následně správce daně nesprávně doměřil…

Stručné aktuality, prosinec 2021

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

Informační povinnost: na co všechno se může finanční úřad ptát?

Finanční úřady se na daňové subjekty často obrací – jak formálně, tak neformálně, aby jim sdělily informace nebo poskytly dokumenty. Informační povinnost vůči správci daně je značně široká, má však své limity. Někdy může být výzva předzvěstí daňové…

Vláda rozšířila Antivirus. Režimy A i B jsou prodlouženy do konce února

Dne 29. listopadu vláda rozhodla o prodloužení režimu A až do konce února 2022. Současně aktivovala i režim B, a to na období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022. Reaguje tak na aktuální nepříznivý vývoj pandemie COVID-19 v Česku.