Daňovky Daňové
a právní aktuality

NSS k možnosti souběhu technického zhodnocení a opravy nemovitosti

Podle správce daně společnost provádějící rozsáhlé stavební úpravy nemovitosti měla všechny práce vyhodnotit hromadně jako technické zhodnocení, a nikoliv část jako opravy. Nejvyšší správní soud (rozsudek 6 Afs 273/2022–43) se neztotožnil s…

Stručné aktuality, únor 2024

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

RSU jako možnost odměňování zaměstnanců

V zahraničí představují RSU (restricted stock units), neboli poskytnutí omezených práv z akcií, poměrně častý a efektivní nástroj k odměňování zaměstnanců. Stále větší popularitu získávají také v České republice, kde je na vysoce konkurenčním trhu…

Milostivé léto pro dlužníky na zdravotním pojištění

Chystá se další milostivé léto, tentokrát zaměřené na zdravotní pojištění. Skupina poslanců nedávno předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění, na jehož základě by mělo být v…

Česko opět prodloužilo dočasnou ochranu a rozšířilo pobytové tituly pro žadatele na…

Ministerstvo vnitra spustilo systém pro prodlužování dočasné ochrany. Ukrajinským uprchlíkům umožní prodloužit jejich pobyt až do 31. března 2025. Začátkem roku se také významně rozšířil výčet pobytových titulů, o které lze žádat na českých…

GFŘ vydalo Informaci k uplatňování DPH od ledna 2024

Generální finanční ředitelství v minulém týdnu publikovalo Informaci k uplatňování DPH u vybraného osobního automobilu od 1. ledna 2024 a Informaci ke změnám sazeb DPH od 1. ledna 2024. Tyto Informace by měly vyjasnit problematické oblasti novely…

Nový zákon o účetnictví je hotový, začíná schvalovací proces

Ministerstvo financí zveřejnilo návrh nového zákona o účetnictví, u něhož bylo ukončeno připomínkové řízení. Zákon má dle návrhu nabýt účinnosti 1. ledna 2025. Nyní bude projednán Legislativní radou vlády a poté předložen vládě ke schválení. Během…

Navrhované změny IASB – klasifikace jako finanční závazek či vlastní kapitál?

IASB vydala návrhy na úpravu některých standardů, které mají vyřešit dlouhodobé problémy vznikající v praxi při klasifikaci finančních nástrojů a dále zlepšit rozsah poskytovaných informací investorům.

Zásady správy daní: rychlost a hospodárnost

Zásady správy daní nejsou jen abstraktními mantinely, ale vychází z nich celá škála konkrétních výhod pro daňové subjekty, které se hodí mít na paměti, když na dveře zaklepe finanční úřad.

Příjmy z akciových a opčních plánů: rozpor mezi okamžikem zdanění a okamžikem odvodu…

Novela zákona, která mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a podporou zajištění na stáří, nabyla účinnosti 1. ledna 2024. V rámci ní byl novelizován i zákon o daních z příjmů tak, že upravuje okamžik zdanění příjmů ze…

Z „malé“ daně z nemovitých věcí se stává „velká“

Konsolidační balíček s sebou přinesl významnou novelizaci zákona o dani z nemovitých věcí. Po více než deseti letech stouply sazby daně přibližně o 80 % a schválena byla také řada dílčích změn, které by měly výběr z této daně zvýšit. Termínem pro…

Jak od 1. ledna 2024 zdaňovat zaměstnanecké benefity?

Generální finanční ředitelství vydalo Metodickou informaci ke zdaňování benefitů a jiných plnění poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům od 1. ledna 2024 v návaznosti na novelu zákona o daních z příjmů obsaženou v tzv. konsolidačním balíčku. Jde o…