Podcast

Poslechněte si souhrn toho nejdůležitějšího.

Audiodaňovky – říjen 2021
(5:11)

Nové programové období: bilion korun a zjednodušení pro žadatele

Koncem června uspořádalo ministerstvo pro místní rozvoj konferenci „Zelené a digitální Česko? A co lidé…“. Na ní představilo hlavní cíle a investiční příležitosti evropských fondů pro následující programové období 2021–2027.

Stručné aktuality, srpen 2021

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

Ministerstvo průmyslu představilo Vodíkovou strategii České republiky

Členské státy Evropské unie se zavázaly, že do roku 2050 dosáhnou klimatické neutrality celé EU. V rámci tohoto závazku představilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na mezinárodní vodíkové konferenci, která se uskutečnila 16. července 2021,…

Kurzarbeit dostal téměř po roce konečně zelenou

Na konci srpna loňského roku zveřejnilo MPSV návrh změny zákona o zaměstnanosti, který měl od listopadu 2020 zavést do českého právního řádu dlouho očekávaný institut podpory v době částečné nezaměstnanosti, tzv. kurzarbeit. Ten měl už v loňském…

Převodní ceny zůstávají hitem daňových kontrol

Finanční správa zveřejnila informace k daňovým kontrolám zaměřeným na převodní ceny mezi spojenými osobami. V roce 2020 provedla 249 kontrol, v jejichž důsledku doměřila dodatečnou daň z příjmů právnických osob ve výši téměř 1,4 mld. Kč, a to při…

Minimalizace sankcí: jak na prominutí úroku z prodlení

Úroky z prodlení prošly po lednové novele daňového řádu poměrně výraznými změnami. Výše úroku z prodlení je nyní sjednocena pro správce daně i pro daňové subjekty na společné úrovni 8 % + repo sazba. Daňový subjekt disponuje nicméně nástroji, díky…

Alternativní řešení soutěžních problémů v praxi ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v nedávno projednávané věci upustil od zahájení sankčního řízení i přes namítanou existenci protiprávní dohody o cenách. Připomněl tak, že je ochoten řešit některé záležitosti cestou tzv. soutěžní…

Srpen přináší významné změny v regulaci pobytu cizinců v ČR

Novela zákona o pobytu cizinců má za sebou napínavý legislativní proces. Poslanecká sněmovna přehlasovala senátní veto a po podpisu prezidenta vyšla ve Sbírce zákonů. Účinná je od 2. srpna. Mění se pravidla vydávání průkazů, definice rodinných…

Nové obory živnosti volné

V souvislosti s novinkami, které mají zamezit využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu na evropské úrovni, a příslušnou transpozicí těchto pravidel do českého právního řádu byly k 1. lednu 2021 mimo jiné doplněny obory…

Daňové a IT služby pro fondy kolektivního investování – lze je osvobodit od DPH?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se opět zabýval otázkou, které ze služeb poskytovaných fondům kolektivního investování lze osvobodit. Ve spojených věcech C58/20 a C59/20 naznačil, za jakých podmínek je možné dílčí externí služby jako daňové…

Novela zákona o bankách

Implementace CRR II a CRD V nabrala zpoždění. Novela přináší změny v odpovědnosti bank, družstevních záložen a obchodníků s cennými papíry a nová oprávnění České národní banky. Finanční instituce se musí připravit na nulovou legisvakanční lhůtu.

Kde je hranice platnosti ujednání akcionářských dohod o udílení pokynů členům…

Nejvyšší soud (NS) v rozsudku č.j. 27 Cdo 1873/2019-336 rozhodoval o platnosti ujednání akcionářské dohody a významně přispěl k bohaté rozhodovací praxi, jež pojednává o vymezení hranic mezi obchodním vedením a strategickým řízením společností.