Podcast

Poslechněte si souhrn toho nejdůležitějšího.

Audiodaňovky – březen 2023
(08:01)

SDEU: Je nutné odvést DPH uvedenou na daňovém dokladu?

Soudní dvůr Evropské unie vyvrátil přesvědčení rakouského soudu, že daň je povinna odvést každá osoba, která ji na daňovém dokladu uvede. Pokud jsou příjemci služby pouze koneční spotřebitelé nemající nárok na odpočet DPH, chybně fakturovaná DPH…

Stručné aktuality, únor 2023

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

Prokázání služeb od mateřské společnosti a zásada legitimního očekávání

Jak je robustní dokumentace služeb důležitá pro obhájení daňové uznatelnosti nákladů, připomenul Krajský soud v Brně ve svém nedávném rozsudku č.j. 30 Af 57/2021-76. Podstatou sporu byla situace, kdy daňový subjekt uplatnil v daňovém přiznání k dani…

Podniky mohou získat podporu na vzdělávání zaměstnanců

Operační program Zaměstnanost+ vyhlašuje výzvu pro zaměstnavatele, kteří chtějí podpořit své zaměstnance ve vzdělávání. Cílem je, aby pracovníci své dovednosti přizpůsobili změnám či vhodnějšímu pracovnímu prostředí. O podporu budou moci žádat také…

Na které dotační programy se můžeme těšit v roce 2023?

Nový rok přináší nové možnosti dotační podpory: řada výzev a veřejných soutěží cílí na projekty zaměřené na výzkum a vývoj, energetické úspory, výstavbu fotovoltaických elektráren nebo aplikovaný výzkum v dopravě.

Stropy cen plynu a elektřiny od ledna i pro velké podniky: podmínky a limity podpory

Rok 2023 nabídne zastropování cen elektřiny a plynu nově i pro velké podniky bez ohledu na to, zda se jedná o odběrná místa elektřiny s nízkým, vysokým či velmi vysokým napětím. Pokud chcete podporu na vysoké ceny elektřiny a zemního plynu využít…

GFŘ zveřejnilo otázky a odpovědi k DAC7

Metodický dokument formou otázek a odpovědí shrnuje povinnosti provozovatelů digitálních platforem, které jim vyplývají z nové oznamovací povinnosti vztahující se k prodejcům a prodejům uskutečněným prostřednictvím těchto platforem.

SDEU k nároku na odpočet DPH v situaci, kdy se dodavatel vydával za jinou osobu

Soudní dvůr Evropské unie před nedávnem judikoval, že v případě účasti na podvodu ztrácí daňový subjekt nárok na odpočet DPH v plné výši, přestože samotná škoda (daňový únik) byla nižší.

Oznamovací povinnost při zaměstnávání cizinců zavazuje i zahraniční společnosti

Jeden z administrativních úkolů při zaměstnávání cizinců představuje oznamovací povinnost zaměstnavatele vůči Úřadu práce ČR. Čeští zaměstnavatelé si této povinnosti často nejsou vědomi, případně si neví rady s množstvím údajů ani termíny, které…

NSS k prokázání totožnosti odběratele zboží z jiného členského státu

Nejvyšší správní soud položil Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku, zda je možné odepřít nárok na osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu, pokud není prokázáno dodání konkrétnímu odběrateli. SDEU bude případ teprve posuzovat.

Jak můžete zvrátit rozhodnutí finanční správy?

Odvolací finanční ředitelství zamítlo vaše odvolání a vy s rozhodnutím nesouhlasíte. Jak se takovému rozhodnutí můžete dále bránit? Vyplatí se vůbec pokračovat ve sporu s finanční správou? Na tyto a další otázky se dnes zaměříme.

Program Horizont Evropa podpoří rozvoj inovací v podnicích

Horizont Evropa je výzkumný a inovační rámcový program probíhající v letech 2021–2027. Představuje nejvýznamnější nástroj podpory výzkumu a inovací v Evropě i na světě. Úspěšné projekty budou mít nárok na proplacení všech způsobilých nákladů.