Podcast

Poslechněte si souhrn toho nejdůležitějšího.

Audiodaňovky – květen 2022
(7:03)

Pád Sberbank a návod pro zadavatele veřejných zakázek

S pádem ruské banky Sberbank se musí vypořádat také zadavatelé veřejných zakázek, pokud využívali jejích služeb. Ne vždy je nutné uzavírat nové bankovní smlouvy (například úvěr, běžný účet) v zadávacím řízení. Zákon totiž počítá i se situacemi, kdy…

Je oprava zboží provedená v průběhu záruční doby službou za úplatu?

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se v případu C-605/20 Suzlon Wind Energy Portugal zabýval otázkou přefakturace nákladů za záruční opravu.

Implementace směrnice o digitalizaci v právu obchodních korporací

V návaznosti na digitální směrnici EU projednává v současné době Poslanecká sněmovna návrh zákona, kterým dojde k novelizaci právních předpisů v oblasti korporátního práva. Cílem nové právní úpravy je zejména zjednodušení a zrychlení zakládání…

Zpětný leasing: změna posuzování z pohledu DPH

Finanční správa v rámci koordinačního výboru KDP ČR a GFŘ potvrdila, že začne u zpětných leasingů aplikovat výklad Soudního dvora Evropské unie. Z pohledu DPH se bude jednat o jednu transakci.

EU umožnila poskytování státních podpor podnikům zasaženým válkou

Válka na Ukrajině a s ní spojené sankce vůči Rusku výrazně zasáhly evropskou ekonomiku. Evropská komise proto přijala tzv. Dočasný krizový rámec, který členským státům umožní poskytnout zasaženým podnikům státní podporu ke zmírnění negativních…

Režim jednoho správního místa a DPH v digitálním věku

Rada EU a Evropská komise připravují další kroky v oblasti DPH, které zjednoduší přeshraniční transakce a dovoz zboží do EU pro konečné spotřebitele. Chystá se také digitalizace DPH reportů, elektronická fakturace a harmonizace v dalších oblastech.…

První výzva z Národního plánu obnovy je tady

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo první výzvu v rámci Národního plánu obnovy. Cílem výzvy Fotovoltaické systémy s/bez akumulace je podpora projektů, které zvýší instalovaný výkon fotovoltaických zdrojů a následně povedou k navýšení výroby…

Stručné aktuality, duben 2022

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

Dočasná ochrana i volný přístup na trh práce pro ukrajinské občany míří do Sněmovny

Vláda České republiky dne 9. března schválila návrhy několika zákonů, které reagují na ukrajinskou migrační vlnu. Nyní čekají na schválení v Poslanecké sněmovně. V tomto článku se zaměříme zejména na návrhy zákonů, které mají za cíl implementovat…

Dary poskytnuté v roce 2022 na podporu Ukrajiny z pohledu daně z příjmů

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině připravilo Ministerstvo financí návrh zákona o opatřeních v oblasti daní, který nepřímo novelizuje zákon o daních z příjmů a rozšiřuje tak daňovou podporu dobročinných aktivit poplatníků.

Připravte se na změny: Přehled připravovaných daňových úprav

Nová vláda i Poslanecká sněmovna začínají další čtyřletý „legislativní cyklus“, ve kterém se budou snažit prosadit svůj program. Důležité změny může přinést implementace evropských směrnic především v oblasti přímých daní. Přinášíme přehled…

4. veřejná soutěž v programu DOPRAVA 2020+

Technologická agentura České republiky připravuje 4. veřejnou soutěž v programu DOPRAVA 2020+, který je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy.