Podcast

Poslechněte si souhrn toho nejdůležitějšího.

Audiodaňovky - červen 2020
(5:56)

COVID plus – zkušenosti s čerpáním záruk EGAP

Podpora COVID plus cílí na velké podniky s minimálně 20procentním podílem exportu na ročních příjmech z prodeje. Příjem žádostí odstartovalo schválení záruk ve výši 142 miliard Kč Evropskou komisí. Shrnujeme praktické zkušenosti.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu

V pondělí 18. května 2020 schválila vláda program COVID nájemné. Program cílí na podnikatele, kteří se z důvodu COVID-19 a opatřeními s tím spojenými ocitli v neschopnosti platit nájmy prostor určených k podnikání. Program následně vyhlásí…

Může zaměstnavatel měřit zaměstnancům teplotu při vstupu na pracoviště?

V souvislosti s rozvolňováním opatření přijatých proti šíření nemoci COVID-19 dochází i k postupnému návratu zaměstnanců na pracoviště. Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) se zabýval otázkou, zda je zaměstnavatel oprávněn podmínit vstup…

Úprava pracovnělékařských prohlídek po skončení nouzového stavu

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, kterým prodloužilo platnost čestných prohlášení, nahrazujících vstupní lékařské prohlídky, a platnost periodických a mimořádných lékařských prohlídek o 30, resp. 90 dní po skončení nouzového…

Překračování hranic po nouzovém stavu

17. května skončil v Česku po 66 dnech nouzový stav. Mnohá omezení zůstávají nadále v platnosti, došlo ale i k několika změnám. Aktuálně platné podmínky pro vstup cizinců na území České republiky shrnuje ochranné opatření ministerstva zdravotnictví…

Program COVID III podpoří podniky do 500 zaměstnanců

Vláda vyhlásila 18. května 2020 program COVID III. Cílem je podpořit podnikatele, jejichž ekonomické aktivity byly omezeny v důsledku výskytu COVID-19 a s tím spojených opatření. Přestože se jedná o třetí vlnu podpory COVID, je zde hned několik…

EK navrhuje posunutí lhůt u DAC 6 a některých dalších povinností

V souvislosti s pandemií schválila Evropská komise (EK) návrh na posunutí lhůt pro splnění oznamovací povinnosti a výměnu informací mezi členskými státy u vybraných přeshraničních transakcí (DAC 6) o tři měsíce a o stejnou dobu navrhuje posunout…

Snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení hrazeného zaměstnavateli

Vláda schválila návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli. Cílem navrhovaného opatření je posílit likviditu zaměstnavatelů odložením splatnosti jejich…

Aktuality z programu Antivirus

Na začátku dubna Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) spustilo program Antivirus, jenž umožňuje zaměstnavatelům čerpat částečnou kompenzaci náhrad mezd vyplacených zaměstnancům v důsledku některých překážek v práci. Na konci dubna vláda…

Legislativní novinky z oblasti zaměstnanosti

Přinášíme souhrn nejnovější legislativy z oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení v souvislosti s koronavirovou pandemií.

Další uvolnění pravidel pro cizince

Vláda přijala 4. května další usnesení, které významně rozšiřuje možnosti zahraničních zaměstnanců přicestovat do České republiky. Vláda tak alespoň částečně vyslyšela četné požadavky zaměstnavatelů. Mělo by dojít k obnovení vízových procesů a…

Povolení ke zprostředkování zaměstnání komplikuje zaměstnávání cizinců

Loňská novela zákona o pobytu cizinců zakázala cizincům se zaměstnaneckou kartou změnit zaměstnavatele, bude-li jím agentura práce, respektive držitel licence ke zprostředkování zaměstnání. Patří mezi ně jak „pravé” agentury práce, tak subjekty…