Další liberační balíček promíjí úroky z prodlení u vybraných daní a některé správní…

Ministerstvo financí promíjí úrok z prodlení u DPH a silniční daně subjektům ve vybraných odvětvích a úroky z prodlení a úroky z posečkané částky v případech, kdy bylo subjektům povoleno posečkání úhrady daně nebo její úhrady na splátky z důvodů…

(Staro)nové programy na podporu zaměstnavatelů v době pandemie

Na přelomu prosince a ledna vláda schválila sérii kompenzačních opatření v hodnotě 10 miliard korun. Některá jsou zcela nová, jiná představují jen prodloužení těch stávajících. Připomínáme ta, která mají pomoci zaměstnavatelům zachovat pracovní…

OECD vydala doporučení ohledně vlivu pandemie na oblast převodních cen

Specifické ekonomické podmínky v souvislosti s pandemií COVID-19 a reakce jednotlivých vlád na tyto mimořádné okolnosti mají dopad i na oblast převodních cen a uplatňování principu tržního odstupu. Z tohoto důvodu OECD vydala doporučení, jak tento…

Omezení činnosti pracovišť ministerstva vnitra v době pandemie

Činnost pracovišť ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (OAMP) a odboru cizinecké policie, se mění podle vyvíjející se situace v důsledku pandemie koronaviru. Na pracoviště OAMP se mohli osobně dostavit pouze předem objednaní…

Druhá vlna krizového ošetřovného

Obdobně jako na jaře i na druhou vlnu pandemie vláda reaguje přijímáním opatření, která mají finančně podpořit jak zaměstnavatele a zaměstnance, tak i živnostníky. Mezi tato opatření spadá i tzv. krizové ošetřovné, které bylo v důsledku opětovného…

Antivirus A Plus – vylepšená podpora pro nuceně uzavřené podniky

Vláda 14. října prodloužila režim A programu Antivirus do konce roku a současně se zpětnou účinností od 1. října spustila tzv. režim Antivirus A Plus. Majitelům restaurací a dalším zaměstnavatelům s nuceným omezením provozu nový režim přináší…

Cestovatelský semafor mění barvy

Ministerstvo zdravotnictví představilo 9. listopadu ochranné opatření, které upravuje pravidla vstupu a pobytu cizinců na území České republiky. Země jsou rozděleny na tři skupiny podle míry rizika nákazy a jsou označeny jako na dopravním semaforu.…

Změny v pracovnělékařských službách v době nouzového stavu

Vláda přijala krizové opatření o provádění periodických a dalších zdravotních prohlídek. Opatření obdobně jako na jaře především zavádí možnost využít ve stanovených případech čestné prohlášení či možnost neprovádět periodické prohlídky. Účinné je…

Druhá vlna přijímání žádostí o podporu COVID – Nájemné už běží

V návaznosti na znovuzavedení opatření omezujících maloobchodní prodej a poskytování služeb přišla vláda s druhou výzvou programu COVID – Nájemné. Podávat žádosti je možné do 21. ledna 2021. 

Rozšíření liberačního balíčku i na maloobchod a poskytování služeb v provozovnách

Ministerstvo financí vydalo další liberační balíček, kterým se rozšiřuje prominutí zálohy na silniční daň, na daň z příjmů a úroků z prodlení z DPH i na podnikatele v maloobchodním prodeji a prodeji a poskytování služeb, kteří museli uzavřít…

Investiční pobídky: Lhůtu pro splnění všeobecných podmínek bude možné prodloužit až…

Poslanecká sněmovna i Senát v rekordním čase schválily návrh vládní novely zákona o investičních pobídkách. Má umožnit příjemcům podpory postiženým následky koronavirové epidemie požádat o prodloužení lhůty pro splnění všeobecných podmínek.

Další liberační balíček promíjí platby některých záloh

Ministerstvo financí přijalo další liberační balíček, který je zaměřen na odložení vybraných daňových povinností podnikatelů nejvíce zasažených posledními opatřením vlády. Subjektům ve vybraných odvětvích jsou prominuty zálohy na silniční daň, daň z…